Õppetöö

Loovtöö


 

Loovtöö vormistamise nõuded

 

Loovtööde teemad 2021/22

 

Loovtöö teema

Juhendaja

1.

Interaktiivsed mängud eesti keeles I kooliastmele

Anne Lepamäe

2.

Interaktiivsete mängude koostamine eesti keele ja /või kirjanduse tundi.

Katrin Kert

3.

Põneva eesti keele ja/või kirjanduse tunni läbiviimine. 

Katrin Kert

4.

Sporditeemalise ristsõna koostamine

Toomas Valdre

5.

Sporditeemalise viktoriini koostamine ja läbiviimine

Toomas Valdre

6.

Orienteerumis- või maastikumäng

Toomas Valdre

7.

Spordiürituse, võistluse korraldamine

Toomas Valdre

8.

Kehalise kasvatuse tunnist vabastatud õpilastele töölehtede koostamine

Toomas Valdre

9.

Inglisekeelse luulekogu loomine

Karina Palloson

10.

Reisiplaani koostamine, sihtkohaks Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik, Austraalia, Iiri Vabariik või Uus-Meremaa

Karina Palloson

11.

Mäetaguse Põhikooli x klassi õpilaste lugemishuvid 

Ljudmila Roy

12.

Mäetaguse mõisa pargi levinumad puud ja põõsad

Monica Merents-Irs

13.

8. klassi õpilaste muusikahuvid

Ljudmila Roy

14.

Inglise keele  sõnavõistluse  „Busy Bee“ korraldamine x klassis

Ljudmila Roy

15.

Tantsi, loo ja fantaseeri

Kaja Peet

16.

Õpimapp I kooliastmele "Selgrootud loomad"

Tiina Peenema

17.

Interaktiivsete mängude koostamine ja läbiviimine II kooliastme inglise keele tunnis

Jaanika Soitu

18.

II - III kooliastme muusikaviktoriini koostamine ja läbiviimine koolis toimuval muusikanädalal (7.– 11.02.22)

Anu Kaljusaar

19.

Teadusteatri väljatöötamine ning läbiviimine vabalt valitud klassile

Annika Kumar

20.

Prügisorteerimise süsteemi loomine Mäetaguse Põhikoolis

Annika Kumar

21.

Näitus „Naised teaduses

Annika Kumar

22.

Lauamängude koostamine ja läbiviimine IV klassi eesti keele tunnis

Svetlana Pahk

22.

Matemaatilise aktiivõppevahendi loomine

Jelena Teperik

23.

Matemaatika viktoriini korraldamine ja läbiviimine

Jelena Teperik

24.

Nukud nukuteatrile

Galina Jeltsova

25.

Uurimustöö „Mis on muutunud 21. sajandil võrreldes eelmisega minu kodupaigas“

Christo Alliksoo

26.

Ajalooline ajaleht, fantaasialeht

Christo Alliksoo

27.

Uurimustöö „Missuguseid elukutseid eelistavad minu eakaaslased (7.-9.kl)“

Christo Alliksoo

28.

Praktiline töö – õpilasfirma

Christo Alliksoo

29.

Matemaatilised ristsõnad II kooliastmele

Marju Kiiver

30.

Uurimustöö „Kodukohast pärit tuntud inimesi“

Helgi Koppel

31.

Loov taaskasutus

Kaja Soomelainen

32.

Erinevate väetiste toime taimede arengule

Aet Allikmaa

33.

Omaloominguline proosa või luule kogumik.

Gerli Habakukk

34. Liikuma Kutsuv Kool - kooli siseterviseraja arendamine etteantud vahenditega Christo Alliksoo

 

Loovtöö vormistamise nõuded

 

Loovtööde teemad 2021/22

 

Loovtöö teema

Juhendaja

1.

Interaktiivsed mängud eesti keeles I kooliastmele

Anne Lepamäe

2.

Interaktiivsete mängude koostamine eesti keele ja /või kirjanduse tundi.

Katrin Kert

3.

Põneva eesti keele ja/või kirjanduse tunni läbiviimine. 

Katrin Kert

4.

Sporditeemalise ristsõna koostamine

Toomas Valdre

5.

Sporditeemalise viktoriini koostamine ja läbiviimine

Toomas Valdre

6.

Orienteerumis- või maastikumäng

Toomas Valdre

7.

Spordiürituse, võistluse korraldamine

Toomas Valdre

8.

Kehalise kasvatuse tunnist vabastatud õpilastele töölehtede koostamine

Toomas Valdre

9.

Inglisekeelse luulekogu loomine

Karina Palloson

10.

Reisiplaani koostamine, sihtkohaks Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik, Austraalia, Iiri Vabariik või Uus-Meremaa

Karina Palloson

11.

Mäetaguse Põhikooli x klassi õpilaste lugemishuvid 

Ljudmila Roy

12.

Mäetaguse mõisa pargi levinumad puud ja põõsad

Monica Merents-Irs

13.

8. klassi õpilaste muusikahuvid

Ljudmila Roy

14.

Inglise keele  sõnavõistluse  „Busy Bee“ korraldamine x klassis

Ljudmila Roy

15.

Tantsi, loo ja fantaseeri

Kaja Peet

16.

Õpimapp I kooliastmele "Selgrootud loomad"

Tiina Peenema

17.

Interaktiivsete mängude koostamine ja läbiviimine II kooliastme inglise keele tunnis

Jaanika Soitu

18.

II - III kooliastme muusikaviktoriini koostamine ja läbiviimine koolis toimuval muusikanädalal (7.– 11.02.22)

Anu Kaljusaar

19.

Teadusteatri väljatöötamine ning läbiviimine vabalt valitud klassile

Annika Kumar

20.

Prügisorteerimise süsteemi loomine Mäetaguse Põhikoolis

Annika Kumar

21.

Näitus „Naised teaduses

Annika Kumar

22.

Lauamängude koostamine ja läbiviimine IV klassi eesti keele tunnis

Svetlana Pahk

22.

Matemaatilise aktiivõppevahendi loomine

Jelena Teperik

23.

Matemaatika viktoriini korraldamine ja läbiviimine

Jelena Teperik

24.

Nukud nukuteatrile

Galina Jeltsova

25.

Uurimustöö „Mis on muutunud 21. sajandil võrreldes eelmisega minu kodupaigas“

Christo Alliksoo

26.

Ajalooline ajaleht, fantaasialeht

Christo Alliksoo

27.

Uurimustöö „Missuguseid elukutseid eelistavad minu eakaaslased (7.-9.kl)“

Christo Alliksoo

28.

Praktiline töö – õpilasfirma

Christo Alliksoo

29.

Matemaatilised ristsõnad II kooliastmele

Marju Kiiver

30.

Uurimustöö „Kodukohast pärit tuntud inimesi“

Helgi Koppel

31.

Loov taaskasutus

Kaja Soomelainen

32.

Erinevate väetiste toime taimede arengule

Aet Allikmaa

33.

Omaloominguline proosa või luule kogumik.

Gerli Habakukk

34. Liikuma Kutsuv Kool - kooli siseterviseraja arendamine etteantud vahenditega Christo Alliksoo