Õppetöö

Loovtöö


 

Loovtöö korraldamise põhimõtted ja kord

Loovtöö vormistamise nõuded

Loovtööde teemad                                                                             2019/2020.õa

 

Loovtöö teema

Juhendaja

1.

Õppemängu koostamine (eesti keel, matemaatika, loodusõpetus)

Kristel Reino

2.

Matemaatika meie ümber - geomeetriliste kujundite plakatite koostamine (eesmärk: kasutada neid edaspidi õppetöös);

Teele Juursalu

3.

Matemaatika meie ümber - piltide joonistamine numbritest, koostatud piltide näitus;

Teele Juursalu

4.

Matemaatika õppemängu koostamine (doomino, lauamäng, vms).

Teele Juursalu

5.

 Interaktiivse õppematerjali koostamine nt 1.klassile

Tiina Peenema

6.

Orienteerumismängu läbiviimine Mäetaguse pargis

Tiina Peenema

7.

Vahetunnimängude kogumiku koostamine

Tiina Peenema

8.

Omaloomingu kogumiku (luule, proosa) koostamine.

Katrin Kert

9.

Interaktiivsete mängude koostamine eesti keele ja/või kirjanduse tundi.

Katrin Kert

10.

Sõnavara õppimise mängud II kooliastme (4.-6. kl) inglise keele tundides

Jaanika Soitu

11.

Inglise keelt kõnelevad riigid (USA, Kanada, Ühendkuningriik, Uus Meremaa, Austraalia) - õppematerjali koostamine

Jaanika Soitu

12.

Orienteerumismängu koostamine Mäetaguse terviseradadele või alevikus

Heldi Aia

13.

Bioloogia interaktiivse õppevahendi koostamine.

Heldi Aia

14.

Taimede kasvatamine erinevates kasvutingimustes.

Heldi Aia

15.

Ingliskeelse Mäetaguse kooli tutvustava video tegemine.

Karina Palloson

16.

Reisiplaani koostamine, sihtkohaks Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik, Austraalia, Iiri Vabariik, või Uus-Meremaa

Karina Palloson

17.

Interaktiivsed mängud eesti keeles algklassidele (Kahoot, Kuldvillak).

Anne Lepamäe

18.

Matemaatiliste ristsõnade koostamine.

Marju Kiiver

19.

Doomino (korrutustabel või eesti keeles samatähenduslikud sõnad)

Marju Kiiver

20.

Lauamäng II kooliastmele.

Marju Kiiver

21.

Video kooli koduskorrast ja/või ohu olukorrast käitumise kohta.

Erika Prave

22.

  Matemaatiline seiklusmäng 

Anneli Salmistu

23.

Veebipõhine õppematerjal ainetunniks (õpilane saab ise valida mis ainetunniks ta materjali teeb)

Anneli Salmistu

24.

Minu kodukoha sademete happesuse määramine.

Aet Allikmaa

25.

Spordipäeva/spordiürituse korraldamine

Toomas Valdre

26.

Lõbusad sportlikud mängud algklassidele

Toomas Valre

27.

Aktiivsed vahetunnid õpilastele

Toomas Valdre

28.

Nukud ja nukumängud

Galina Jeltsova

29.

Tantsi, loo ja fantaseeri!

Kaja Peet

 


 

 

Loovtöö korraldamise põhimõtted ja kord

Loovtöö vormistamise nõuded

Loovtööde teemad                                                                             2019/2020.õa

 


 

 

Loovtöö teema

Juhendaja

1.

Õppemängu koostamine (eesti keel, matemaatika, loodusõpetus)

Kristel Reino

2.

Matemaatika meie ümber - geomeetriliste kujundite plakatite koostamine (eesmärk: kasutada neid edaspidi õppetöös);

Teele Juursalu

3.

Matemaatika meie ümber - piltide joonistamine numbritest, koostatud piltide näitus;

Teele Juursalu

4.

Matemaatika õppemängu koostamine (doomino, lauamäng, vms).

Teele Juursalu

5.

 Interaktiivse õppematerjali koostamine nt 1.klassile

Tiina Peenema

6.

Orienteerumismängu läbiviimine Mäetaguse pargis

Tiina Peenema

7.

Vahetunnimängude kogumiku koostamine

Tiina Peenema

8.

Omaloomingu kogumiku (luule, proosa) koostamine.

Katrin Kert

9.

Interaktiivsete mängude koostamine eesti keele ja/või kirjanduse tundi.

Katrin Kert

10.

Sõnavara õppimise mängud II kooliastme (4.-6. kl) inglise keele tundides

Jaanika Soitu

11.

Inglise keelt kõnelevad riigid (USA, Kanada, Ühendkuningriik, Uus Meremaa, Austraalia) - õppematerjali koostamine

Jaanika Soitu

12.

Orienteerumismängu koostamine Mäetaguse terviseradadele või alevikus

Heldi Aia

13.

Bioloogia interaktiivse õppevahendi koostamine.

Heldi Aia

14.

Taimede kasvatamine erinevates kasvutingimustes.

Heldi Aia

15.

Ingliskeelse Mäetaguse kooli tutvustava video tegemine.

Karina Palloson

16.

Reisiplaani koostamine, sihtkohaks Ameerika Ühendriigid, Ühendkuningriik, Austraalia, Iiri Vabariik, või Uus-Meremaa

Karina Palloson

17.

Interaktiivsed mängud eesti keeles algklassidele (Kahoot, Kuldvillak).

Anne Lepamäe

18.

Matemaatiliste ristsõnade koostamine.

Marju Kiiver

19.

Doomino (korrutustabel või eesti keeles samatähenduslikud sõnad)

Marju Kiiver

20.

Lauamäng II kooliastmele.

Marju Kiiver

21.

Video kooli koduskorrast ja/või ohu olukorrast käitumise kohta.

Erika Prave

22.

  Matemaatiline seiklusmäng 

Anneli Salmistu

23.

Veebipõhine õppematerjal ainetunniks (õpilane saab ise valida mis ainetunniks ta materjali teeb)

Anneli Salmistu

24.

Minu kodukoha sademete happesuse määramine.

Aet Allikmaa

25.

Spordipäeva/spordiürituse korraldamine

Toomas Valdre

26.

Lõbusad sportlikud mängud algklassidele

Toomas Valre

27.

Aktiivsed vahetunnid õpilastele

Toomas Valdre

28.

Nukud ja nukumängud

Galina Jeltsova

29.

Tantsi, loo ja fantaseeri!

Kaja Peet