Meie koolist

Meie väärtused


Koostöö

Eduka õppe ja kasvatuse huvides valitseb tõhus koostöö koolikogukonna kõigi osapoolte vahel, samuti tehakse ühistööd teiste koolide ja välispartneritega.
Koostöö tasandid: õpetaja- õpilane; õpetaja-õpetaja; õpilane-õpilane; õpetaja-juhtkond; õpetaja-perekond; õpetaja-kogukond; laps- kogukond; laps- sõbrad; juhtkond- õpilane; juhtkond-lapsevanem; juhtkond-kogukond; kool- teised õppeasutused.
Koolikogukonna liikmete omavaheline suhtlemine on lugupidav, üksteist usaldav, toetav ja tunnustav.

 

Tervis ja keskkond

Hea tervis  on elulise tähtsusega iga inimese, perekonna ja kogukonna jaoks. Väärtustame enda ja teiste tervist ning tervislikke eluviise. Suhtume ümbritsevasse hoolivalt ning  säästvalt. Õppetöö toimub lõimuvalt kohalikus looduskeskkonnas (Jäägrimuuseum, mõisapark, matka- ja terviserajad, ketta-golfi rajad, välipaviljon, korvpalliväljak, staadion) jne.

 

Traditsioonid

Õpe ja kasvatus süvendavad armastust ja lugupidamist oma kodu, kooli, kodupaiga ja isamaa vastu.
Perepäevad, rahvakalendri tähtpäevad (kadripäev, mardipäev, jõulud, jüriööjooks, vastlapäev), Eesti Vabariigi sünnipäev, spordipäevad, kooli olümpiamängud iga nelja aasta tagant, väikekandle valmistamine ja mängima õppimine; kooliaastapäeva tähistamine iga viie aasta tagant.

 

Vastutus

Vastutus on kolmepoolne – õpilane, lapsevanem, kool.  See saab alguse iseendast.
Õpilane mõistab vabaduse seotust vastutusega, õpib vastutama oma tegude ja ka ühiskonnas toimuva eest. Julgeb sekkuda, kui eiratakse demokraatliku ühiskonna olulisi väärtusi (võrdõiguslikkus, sallivus.) Sallivus see on erinevate kultuuride ja inimeste  austamine ning hindamine.

Koostöö

Eduka õppe ja kasvatuse huvides valitseb tõhus koostöö koolikogukonna kõigi osapoolte vahel, samuti tehakse ühistööd teiste koolide ja välispartneritega.
Koostöö tasandid: õpetaja- õpilane; õpetaja-õpetaja; õpilane-õpilane; õpetaja-juhtkond; õpetaja-perekond; õpetaja-kogukond; laps- kogukond; laps- sõbrad; juhtkond- õpilane; juhtkond-lapsevanem; juhtkond-kogukond; kool- teised õppeasutused.
Koolikogukonna liikmete omavaheline suhtlemine on lugupidav, üksteist usaldav, toetav ja tunnustav.

 

Tervis ja keskkond

Hea tervis  on elulise tähtsusega iga inimese, perekonna ja kogukonna jaoks. Väärtustame enda ja teiste tervist ning tervislikke eluviise. Suhtume ümbritsevasse hoolivalt ning  säästvalt. Õppetöö toimub lõimuvalt kohalikus looduskeskkonnas (Jäägrimuuseum, mõisapark, matka- ja terviserajad, ketta-golfi rajad, välipaviljon, korvpalliväljak, staadion) jne.

 

Traditsioonid

Õpe ja kasvatus süvendavad armastust ja lugupidamist oma kodu, kooli, kodupaiga ja isamaa vastu.
Perepäevad, rahvakalendri tähtpäevad (kadripäev, mardipäev, jõulud, jüriööjooks, vastlapäev), Eesti Vabariigi sünnipäev, spordipäevad, kooli olümpiamängud iga nelja aasta tagant, väikekandle valmistamine ja mängima õppimine; kooliaastapäeva tähistamine iga viie aasta tagant.

 

Vastutus

Vastutus on kolmepoolne – õpilane, lapsevanem, kool.  See saab alguse iseendast.
Õpilane mõistab vabaduse seotust vastutusega, õpib vastutama oma tegude ja ka ühiskonnas toimuva eest. Julgeb sekkuda, kui eiratakse demokraatliku ühiskonna olulisi väärtusi (võrdõiguslikkus, sallivus.) Sallivus see on erinevate kultuuride ja inimeste  austamine ning hindamine.