Õppetöö

Valikained


Valikainete õpetamine toimub vaba tunniressursi arvelt pidades silmas põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 25 lõiget 4.

3.klass

arvutiõpetus

4.klass

liiklusõpetus

arvutiõpetus

5.klass

arvutiõpetus

meediaõpetus

6.klass

arvutiõpetus

meediaõpetus

7.klass

arvutiõpetus

8.klass

karjääriõpetus

9.klass

karjääriõpetus

A-võõrkeelena õpetatakse inglise keelt. B-võõrkeelena õpetatakse vene keelt.

Valikainete õpetamine toimub vaba tunniressursi arvelt pidades silmas põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 25 lõiget 4.

A-võõrkeelena õpetatakse inglise keelt. B-võõrkeelena õpetatakse vene keelt.

3.klass arvutiõpetus
4.klass liiklusõpetus arvutiõpetus
5.klass arvutiõpetus meediaõpetus
6.klass arvutiõpetus meediaõpetus
7.klass arvutiõpetus
8.klass karjääriõpetus
9.klass karjääriõpetus