Õppetöö

Pikapäevarühm


Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel, pedagoogilist juhendamist tunnis pooleli jäänud ülesannete lõpetamisel, koduste ülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist  uvialategevuses ning huvide arendamisel.

 

 

E

T

K

N

R

5.TUND

13.00 – 13.45

1.klass -

Helgi Koppel

 

1.klass -

Helgi Koppel

1.klass -

Helgi Koppel

1.klass -

Helgi Koppel

 

2.klass -

Svetlana Pahk

   

2.klass -

Svetlana Pahk

 

6.TUND

13.55 – 14.40

Marju Kiiver/

Svetlana Pahk

Kristel Reino

Kristel Reino/

Helgi Koppel

Kaja Peet  

7.TUND

14.50 – 15.35

Marju Kiiver Kristel Reino Kristel Reino Kaja Peet  

Mäetaguse Põhikooli pikapäevarühma töökorraldus

Pikapäevarühm võimaldab õpilasele tuge ja järelevalvet õppetööst vaba aja sisustamisel, pedagoogilist juhendamist tunnis pooleli jäänud ülesannete lõpetamisel, koduste ülesannete täitmisel, pedagoogilist juhendamist ja suunamist  uvialategevuses ning huvide arendamisel.

 

Mäetaguse Põhikooli pikapäevarühma töökorraldus

 

E

T

K

N

R

5.TUND

13.00 – 13.45

1.klass -

Helgi Koppel

 

1.klass -

Helgi Koppel

1.klass -

Helgi Koppel

1.klass -

Helgi Koppel

 

2.klass -

Svetlana Pahk

   

2.klass -

Svetlana Pahk

 

6.TUND

13.55 – 14.40

Marju Kiiver/

Svetlana Pahk

Kristel Reino

Kristel Reino/

Helgi Koppel

Kaja Peet  

7.TUND

14.50 – 15.35

Marju Kiiver Kristel Reino Kristel Reino Kaja Peet