Meie koolist

Projektid


2019/20

*  "Keskkonnateadlikumad Mäetaguse Põhikooli õpilased" (KIKi projekt, 1.-9.klass)

* Ohutusõppe koostööprojekt "Kaitse End  ja Aita Teist" (KEAT, 6.klass)

* "Noored puhuvad uue elu sisse Virumaa vanadele rahvamängudele ja -tantsudele“” (Sillamäe Vanalinna Kool)

* MINU RIIK (9.klass)

* Teadlaste öö (Jõhvi Gümnaasium, 8.klass)

* Alutaguse valla koolide inglise keelsete mängude päev (6.klassid)

* Muusika õpituba koos Vene Põhikooli õpilastega (2.-6.klass)

 

2018/19

* Ohutusõppe koostööprojekt "Kaitse End  ja Aita Teist" (KEAT)

Tomatisõbrad (Räpina Aianduskool, 1. ja 3.klass)

* "Väärtuskasvatus läbi mängude" (Noortekohtumised)

Projekti eesmärgiks on läbi viia kaks noortekohtusmist, aprillis ja juunis, milles osalevad 10 vene kodukeelega õpilast Mäetaguse Põhikoolist ja 10 eesti kodukeelega Mustvee kooli õpilast. Kohtumised toimuvad aprillis Mäetagusel ja juunis Mustvees. Kohtumiste käigus õpitakse läbi erinevate mängude tundma enda ja kaaslaste positiivseid omadusi, samuti selgitatakse välja meie roll ühiskonnas ja ootused mida meilt oodatakse, kõrvale ei jää ka negatiivsed tunded ja halva ning hea vahel vahet tegemine.

* Ettevõtlusõppe projekt FER (MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda)

* Keskkonnateadlikumad Mäetaguse põhikooli õpilased" (KIKi projekt, 1.-9.klass)

* Koostööprojekt "Me and others" Poola kooliga Szkola Podstawowa nr 2 (4.klass)

Eesmärgid: infotehnoloogiliste teadmiste arendamine ja rakendamine, klassiruumis omandatud õpitulemuste rakendamine uues kontekstis.

* Etwinningu projekt "Arts Quest"  (4 klass) (nov 2018 - mai 2019). Projekt keskendub iga osaleja riigi kultuuripärandile (arhitektuur, kunst, kino, muusika).

Projektis osalevad riigid Eesti, Poola, Leedu ja Kreeka.

Eesmärgid: arendada õpilastes kriitilise mõtlemise oskust; loovust ja koostööoskust; väärtustada ja arendada õpilastes kultuuridevahelist teadlikkust.

* Minu Riik

 

2017/18

* Keskkonnahariduslikud ja säästvat arengut toetavad õppeprogrammid Mäetaguse põhikooli õpilastele (KIKi projekt, 1.-9.klass)

* Ettevõtlusõppe projekt FER (MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda)

* Liiklusringi õpilaste libedaraja külastamine (Maanteeamet)

*  Ohutusõppe koostööprojekt "Kaitse End  ja Aita Teist" (KEAT)

*  Osavõtt Kiviõli Vene Põhikooli projektist - ERMi külastamine (Integratsiooni SA)

* Koostööprojekt "Getting to know each other" Poola kooliga Szkola Podstawowa nr 2

* 3 kooli ühislaulmine koostöös Sillamäe ja Iisaku kooli kooridega

* "Tervisemaraton" (Maidla Kool)

* "Jalgpall kooli" (Jalgpalliliit)

* "Tere, Kevad!"

* Kurgisõbrad (Räpina Aianduskool) 

* Osalemine projektis "Toit ja tervis" haridusprogrammis "Milleks muna?" (Maaeluministeerium)

 

2016/17

* "Keskkonnahariduslikud ja säästvat arengut toetavad õppepäevad Mäetaguse põhikooli õpilastele." (KIKi projekt, 1.-9. klass)

* „Seiklusõpe eesti kirjandusloo maastikul“ (Jõhvi Vene Põhikool)

* Ohutusõppe koostööprojekt "Kaitse End  ja Aita Teist" (KEAT)

* Ühisprojekt Kiviõli Vene Põhikooliga "Sport looduses" (SA Archimedes Noorteagentuur)

* "Tere, Kevad!"

* Minu Riik

 

2015/16

* "We are Europeans" eTwinning

* "Tere, Kevad!"

* "MegaElu või terve olla on moodne" (Kohtla-Järve Maleva Põhikool)

* "Eestimaa katab, toidab ja harib" (Kiviõli Vene Põhikool)

* "ERIline maailm" (Sillamäe Vanalinna Kool)

* "Loodushariduslikud ja uurimuslikud õppepäevad Sagadi looduskoolis" (KIKi projekt)

* Maasikasõprade projekt (Räpina Aianduskool)

* Minu Riik

 

2014/15

* "Koolivägivalla ennetamine Ida- ja Lääne-Virumaa koolides"

* "Innovaatiline Ida-Virumaa"

* Ohutusõppe koostööprojekt "Kaitse End  ja Aita Teist" (KEAT)

* Minu Riik

* "Tere, Kevad!"

 

2012/13

* "Tere, Kevad!"

  

2011/12

* Muusikute täiendõppe keskuse õppe- ja lõimumisprojektist „Südamest südamesse“, mis toimus 2011.a 

* Minu Riik

* Ühisprojekt Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasiumiga «Muudatuste algus peitub iseendas!»

2019/20

*  "Keskkonnateadlikumad Mäetaguse Põhikooli õpilased" (KIKi projekt, 1.-9.klass)

* Ohutusõppe koostööprojekt "Kaitse End  ja Aita Teist" (KEAT, 6.klass)

* "Noored puhuvad uue elu sisse Virumaa vanadele rahvamängudele ja -tantsudele“” (Sillamäe Vanalinna Kool)

* MINU RIIK (9.klass)

* Teadlaste öö (Jõhvi Gümnaasium, 8.klass)

* Alutaguse valla koolide inglise keelsete mängude päev (6.klassid)

* Muusika õpituba koos Vene Põhikooli õpilastega (2.-6.klass)

 

2018/19

* Ohutusõppe koostööprojekt "Kaitse End  ja Aita Teist" (KEAT)

Tomatisõbrad (Räpina Aianduskool, 1. ja 3.klass)

* "Väärtuskasvatus läbi mängude" (Noortekohtumised)

Projekti eesmärgiks on läbi viia kaks noortekohtusmist,

aprillis ja juunis, milles osalevad 10 vene kodukeelega õpilast Mäetaguse Põhikoolist ja 10 eesti kodukeelega Mustvee kooli õpilast. Kohtumised toimuvad aprillis Mäetagusel ja juunis Mustvees. Kohtumiste käigus õpitakse läbi erinevate mängude tundma enda ja kaaslaste positiivseid omadusi, samuti selgitatakse välja meie roll ühiskonnas ja ootused mida meilt oodatakse, kõrvale ei jää ka negatiivsed tunded ja halva ning hea vahel vahet tegemine.

* Ettevõtlusõppe projekt FER (MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda)

* Keskkonnateadlikumad Mäetaguse põhikooli õpilased" (KIKi projekt, 1.-9.klass)

* Koostööprojekt "Me and others" Poola kooliga Szkola Podstawowa nr 2 (4.klass)

Eesmärgid: infotehnoloogiliste teadmiste arendamine ja rakendamine, klassiruumis omandatud õpitulemuste rakendamine uues kontekstis.

* Etwinningu projekt "Arts Quest"  (4 klass) (nov 2018 - mai 2019). Projekt keskendub iga osaleja riigi kultuuripärandile (arhitektuur, kunst, kino, muusika).

Projektis osalevad riigid Eesti, Poola, Leedu ja Kreeka.

Eesmärgid: arendada õpilastes kriitilise mõtlemise oskust; loovust ja koostööoskust; väärtustada ja arendada õpilastes kultuuridevahelist teadlikkust.

* Minu Riik

 

2017/18

* Keskkonnahariduslikud ja säästvat arengut toetavad õppeprogrammid Mäetaguse põhikooli õpilastele (KIKi projekt, 1.-9.klass)

* Ettevõtlusõppe projekt FER (MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda)

* Liiklusringi õpilaste libedaraja külastamine (Maanteeamet)

*  Ohutusõppe koostööprojekt "Kaitse End  ja Aita Teist" (KEAT)

*  Osavõtt Kiviõli Vene Põhikooli projektist - ERMi külastamine (Integratsiooni SA)

* Koostööprojekt "Getting to know each other" Poola kooliga Szkola Podstawowa nr 2

* 3 kooli ühislaulmine koostöös Sillamäe ja Iisaku kooli kooridega

* "Tervisemaraton" (Maidla Kool)

* "Jalgpall kooli" (Jalgpalliliit)

* "Tere, Kevad!"

* Kurgisõbrad (Räpina Aianduskool) 

* Osalemine projektis "Toit ja tervis" haridusprogrammis "Milleks muna?" (Maaeluministeerium)

 

2016/17

* "Keskkonnahariduslikud ja säästvat arengut toetavad õppepäevad Mäetaguse põhikooli õpilastele." (KIKi projekt, 1.-9. klass)

* „Seiklusõpe eesti kirjandusloo maastikul“ (Jõhvi Vene Põhikool)

* Ohutusõppe koostööprojekt "Kaitse End  ja Aita Teist" (KEAT)

* Ühisprojekt Kiviõli Vene Põhikooliga "Sport looduses" (SA Archimedes Noorteagentuur)

* "Tere, Kevad!"

* Minu Riik

 

2015/16

* "We are Europeans" eTwinning

* "Tere, Kevad!"

* "MegaElu või terve olla on moodne" (Kohtla-Järve Maleva Põhikool)

* "Eestimaa katab, toidab ja harib" (Kiviõli Vene Põhikool)

* "ERIline maailm" (Sillamäe Vanalinna Kool)

* "Loodushariduslikud ja uurimuslikud õppepäevad Sagadi looduskoolis" (KIKi projekt)

* Maasikasõprade projekt (Räpina Aianduskool)

* Minu Riik

 

2014/15

* "Koolivägivalla ennetamine Ida- ja Lääne-Virumaa koolides"

* "Innovaatiline Ida-Virumaa"

* Ohutusõppe koostööprojekt "Kaitse End  ja Aita Teist" (KEAT)

* Minu Riik

* "Tere, Kevad!"

 

2012/13

* "Tere, Kevad!"

  

2011/12

* Muusikute täiendõppe keskuse õppe- ja lõimumisprojektist „Südamest südamesse“, mis toimus 2011.a 

* Minu Riik

* Ühisprojekt Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasiumiga «Muudatuste algus peitub iseendas!»