Meie koolist

Õpilasesindus


Õpilasesinduse põhimäärus

 

opilasesindus@alutaguse.edu.ee

Mäetaguse Põhikooli Õpilasesindus(edaspidi ÕE) on kooli õpilaskonna vabatahtlik demokraatlik ühendus, mis ühendab õpilasaktiivi.

ÕEsse võivad kuuluda kõik õpilased

Koosolek toimub iga teisipäev kell 16.00-17.30 ÕE ruumis

Sellel õppeastal moodustavad õpilasesinduse:

President

Asepresident: Karl Nõmmemees

Sekretär/protokollija

Liikmed: Roz Mariel Spiridonova, Aile Sarapuu

 

Armas kaasõpilane!

Kui sul on mure või tead kedagi teist, kellel võib olla midagi halvasti, siis pöördu kindlasti mõne õpilaste esindaja poole!

Lisaks ootame igasuguseid ettepanekuid ning koostööpakkumisi. Oleme avatud kõigele, mida meie kooli lapsed suudavad välja leiutada!

Parimat,

Teie õpilasesindus

Õpilasesinduse põhimäärus

 

opilasesindus@alutaguse.edu.ee

Mäetaguse Põhikooli Õpilasesindus(edaspidi ÕE) on kooli õpilaskonna vabatahtlik demokraatlik ühendus, mis ühendab õpilasaktiivi.

ÕEsse võivad kuuluda kõik õpilased

Koosolek toimub iga teisipäev kell 16.00-17.30 ÕE ruumis

Sellel õppeastal moodustavad õpilasesinduse:

President

Asepresident: Karl Nõmmemees

Sekretär/protokollija

Liikmed: Roz Mariel Spiridonova, Aile Sarapuu

 

Armas kaasõpilane!

Kui sul on mure või tead kedagi teist, kellel võib olla midagi halvasti, siis pöördu kindlasti mõne õpilaste esindaja poole!

Lisaks ootame igasuguseid ettepanekuid ning koostööpakkumisi. Oleme avatud kõigele, mida meie kooli lapsed suudavad välja leiutada!

Parimat,

Teie õpilasesindus