Õppetöö

Tasemetööd ja lõpueksamid 


2022/2023 õppeaasta 

 Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

  1) eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
  2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. mai 2023. a;
  3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 26. mai; 29. –30. mai 2023. a;
  4) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
  5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;
  6) valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2023. a;
  7) valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023. a.

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) matemaatika (kirjalik) – 19. – 22. september 2022. a;
  2) eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26. – 27. september 2022. a;
  3) A1-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022. a;
  4) A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (suuline) – 28. – 30. september; 3. – 4. oktoober 2022. a;
  5) loodusõpetus (kirjalik) – 10. – 13. oktoober 2022. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) matemaatika (kirjalik) – 19. – 22. september 2022. a;
  2) eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;
  3) A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022. a;
  4) A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline) – 28. – 30. september; 3. – 4. oktoober 2022. a;
  5) loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.

III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17. –18. oktoober 2022. a;
  2) A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17. –21. oktoober 2022. a;
  3) A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 11. –12. jaanuar 2023. a.

2022/2023 õppeaasta 

 Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

  1) eesti keel (kirjalik) – 2. juuni 2023. a;
  2) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (kirjalik) – 26. mai 2023. a;
  3) B1-taseme eksamiga ühitatud eesti keel teise keelena (suuline) – 26. mai; 29. –30. mai 2023. a;
  4) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2023. a;
  5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 12. juuni 2023. a;


  6) valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 12. –13. juuni 2023. a;
  7) valikeksam inglise keeles (suuline) – 14. juuni 2023. a.

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4. klassi tasemetöö õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) matemaatika (kirjalik) – 19. – 22. september 2022. a;
  2) eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26. – 27. september 2022. a;
  3) A1-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022. a;
  4) A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (suuline) – 28. – 30. september; 3. – 4. oktoober 2022. a;
  5) loodusõpetus (kirjalik) – 10. – 13. oktoober 2022. a.

7. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) matemaatika (kirjalik) – 19. – 22. september 2022. a;
  2) eesti/vene keel (kirjalik) – 23. september; 26. –27. september 2022. a;
  3) A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik) – 28. september 2022. a;
  4) A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (suuline) – 28. – 30. september; 3. – 4. oktoober 2022. a;
  5) loodusõpetus (kirjalik) – 10. –13. oktoober 2022. a.

III kooliastme tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
  1) A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 17. –18. oktoober 2022. a;
  2) A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 17. –21. oktoober 2022. a;
  3) A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 11. –12. jaanuar 2023. a.