Õppetöö

Tasemetööd ja lõpueksamid 


Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 27. mai 2020. a;
2) eesti keel teise keelena (suuline) – 27.–29. mai 2020. a;
3) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;
5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;
6) valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10.–11. juuni 2020. a

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

3. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1) eesti keel (kirjalik) – 12. mai 2020. a.

4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 1.–2. oktoober 2019. a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 13. mai 2020. a;

7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 24.–25. september 2019. a.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 27. mai 2020. a;
2) eesti keel teise keelena (suuline) – 27.–29. mai 2020. a;
3) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2020. a;
4) matemaatika (kirjalik) – 4. juuni 2020. a;
5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 10. juuni 2020. a;
6) valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 10.–11. juuni 2020. a

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

3. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1) eesti keel (kirjalik) – 12. mai 2020. a.

4. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:


1) loodusõpetus (kirjalik) – 1.–2. oktoober 2019. a.

6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
1) eesti keel (kirjalik) – 13. mai 2020. a;

7. klassi tasemetöö õppeaine, vorm ja aeg on järgmine:
1) loodusõpetus (kirjalik) – 24.–25. september 2019. a.