Uudised

Inglise keele olümpiaad 28. november sekretar


Mäetaguse Põhikoolis toimus 16. novembril inglise keele olümpiaad 4.-6. klassidele, kus vabatahtlikult osales 15 õpilast. Olümpiaad hõlmas spellimist, vigade parandamist, grammatilisi ülesandeid ja lühikest tekstiloomet. Õpilaste entusiasm ja osavus olid märgatavad ning sündmus innustas keeleõppele pühenduma. Olümpiaad tõi kokku erinevate klasside õpilased, luues positiivse õhkkonna ja toetades keeleõppe kogukonna loomist. Inglise keele õpetajad hindavad väga õpilaste julgust osaleda olümpiaadil, olles tänulikud nende panuse ja uute kogemuste eest. Õpetajad mõistsid, et uusi kogemusi ei oleks saavutatud ilma õpilaste aktiivse osaluse ning panustamiseta.

Aitäh, et panite meid koos teiega kasvama!

õpetaja Lucy ja õpetaja Oksana

Mäetaguse Põhikoolis toimus 16. novembril inglise keele olümpiaad 4.-6. klassidele, kus vabatahtlikult osales 15 õpilast. Olümpiaad hõlmas spellimist, vigade parandamist, grammatilisi ülesandeid ja lühikest tekstiloomet. Õpilaste entusiasm ja osavus olid märgatavad ning sündmus innustas keeleõppele pühenduma. Olümpiaad tõi kokku erinevate klasside õpilased, luues positiivse õhkkonna ja toetades keeleõppe kogukonna loomist. Inglise keele õpetajad hindavad väga õpilaste julgust osaleda olümpiaadil, olles tänulikud nende panuse ja uute kogemuste eest. Õpetajad mõistsid, et uusi kogemusi ei oleks saavutatud ilma õpilaste aktiivse osaluse ning panustamiseta.

Aitäh, et panite meid koos teiega kasvama!

õpetaja Lucy ja õpetaja Oksana