Kirjandustegelaste ball Sillamäe Vanalinna Koolis

Meil oli au osaleda külalistena 9.detsembril Sillamäe Vanalinna Koolis kirjandustegelaste ballil. See oli neil juba kahekümne üheksas. Kavas olid erinevad tantsud - valss, polka, menuett, polonees, masurka, samuti instseneeringud Itaalia 18.sajandi dramaturgiast. Kõik esinejad olid kenasti riides, neiud ballikleitides ja noormehed ülikondades. Tantsuõpetajad olid teinud head tööd ja ka "karud" tantsima pannud. Elamus ballilt oli meeldejääv!

 

Lugupeetud lapsevanemad!

Kõikide turvalisust silmas pidades, palume Teid autosid ülekäiguraja ees mitte peatada (laste väljumine autost), kuna see piirab sõidukijuhi nähtavust.

Liiklusseadus
§ 21. Sõiduki peatamis- ja parkimiskeeld.
Sõidukit ei tohi peatada või parkida ülekäigurajal, jalgrattatee või jalgratta- ja jalgtee sõiduteega lõikumise kohal või lähemal kui viis meetrit enne neid kohti, kahesuunalise tee vasakul poolel peatudes aga lähemal kui viis meetrit pärast neid kohti ning jalgrattarajal.

 

Veera Sibrik
Mäetaguse Põhikooli direktor

Alutaguse talent