Koolielu

Tervisekabinet


Õpilaste probleemid on laiaulatuslikud ja nõuavad seetõttu interdistsiplinaarset lähenemist. Sellest tulenevalt kuuluvad koolitervishoiu meeskonda kooli tervishoiutöötaja, kelleks on kõige sagedamini kooliõde, koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog, eripedagoog, logopeed, õpetajad, õpilased ja nende vanemad.

Koolitervishoiuteenus on kooliõpilastele osutatav tervishoiuteenus nende tervise hindamiseks ja jälgimiseks, kaitsmiseks ja edendamiseks, tervisehäirete ja haiguste ennetamiseks, esmaabi osutamiseks ning nende saatmiseks sobiva tervishoiuspetsialisti (tervishoiuteenuse osutaja) juurde.

Koolitervishoiuteenuse eesmärk on tagada õpilaste heaolu ning toetada nende normaalset arengut ja kasvu. Koolitervishoiuteenuse osutajaks on kooliõde koostöös õpilase, tema perekonna ja koolipersonaliga ning see sisaldab nelja üksteisega tihedalt seotud tegevusvaldkonda:

1. Tervise ja heaolu edendamine:

 • koolikeskkonnale esitatavate tervisekaitsenõuete täitmise jälgimine,
 • õppekoormuse vastavuse õpilase eale ja võimetele jälgimine,
 • koolikiusamise ennetamine ja tekkinud probleemide lahendamine,
 • informatsiooni edastamine õpilase tervise kohta õpetajatele, kui see otseselt mõjutab õpilase või klassi üldist heaolu, järgides konfidentsiaalsuse põhimõtteid,
 • inimeseõpetuse ainekava täitmise ja vastavuse kehtestatud nõuetele jälgimine,
 • koolitoitlustuse suunamine vastavalt õpilaste vajadustele.

2. Haiguste ennetamine:

 • õpilaste kuulumise riskirühmadesse välja selgitamine,
 • lastevanemate, perearsti informeerima õpilaste terviseseisundi hindamise tulemustest, haigestumisest ja võimalikust nakkushaiguste ohust,
 • immuniseerimine.

3. Tervise järelevalve:

 • kõigi õpilaste terviseseisundi regulaarne hindamine ja nende füüsilise, psüühilise, sotsiaalse ja intellektuaalse arengu ning tegutsemisvõime ja heaolu jälgimine,
 • riskirühmadesse kuuluvate õpilaste tervise ja vajaduste hindamine ja jälgimine ning õpilaste, lastevanemate ja õpetajate nõustamine jne.

4. Esmaabi

 • traumade ja vigastuste korral,
 • krooniliste haiguste ägenemise ja ägedate haigestumiste korral,
 • kriisisituatsioonides.

Koolitervishoiuteenus ei sisalda haiguste ravi. Ravi vajava õpilase puhul teavitab kooliõde õpilast või lapsevanemat vajadusest minna perearsti või eriarsti juurde, kes võtab tarvitusele vajalikud abinõud haigestunud lapse abistamiseks.

Mäetaguse koolis koolitervishoiuteenust osutab pereõde. Kabinet asub Mäetaguse teenindushoones (Kooli 7) ning pereõde võtab vastu: Esmaspäeval ja teisipäeval 12.30 kuni 14.40, kolmapäeval ja neljapäeval 12.30 - 14.30. Infotelefon 336 6747.

Vaata ka terviseameti kodulehelt:

http://terviseamet.ee/nakkushaigused/nakkusohutuse-juhendid-ja-soovitused.html

Õpilaste probleemid on laiaulatuslikud ja nõuavad seetõttu interdistsiplinaarset lähenemist. Sellest tulenevalt kuuluvad koolitervishoiu meeskonda kooli tervishoiutöötaja, kelleks on kõige sagedamini kooliõde, koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog, eripedagoog, logopeed, õpetajad, õpilased ja nende vanemad.

Koolitervishoiuteenus on kooliõpilastele osutatav tervishoiuteenus nende tervise hindamiseks ja jälgimiseks, kaitsmiseks ja edendamiseks, tervisehäirete ja haiguste ennetamiseks, esmaabi osutamiseks ning nende saatmiseks sobiva tervishoiuspetsialisti (tervishoiuteenuse osutaja) juurde.

Koolitervishoiuteenuse eesmärk on tagada õpilaste heaolu ning toetada nende normaalset arengut ja kasvu. Koolitervishoiuteenuse osutajaks on kooliõde koostöös õpilase, tema perekonna ja koolipersonaliga ning see sisaldab nelja üksteisega tihedalt seotud tegevusvaldkonda:

1. Tervise ja heaolu edendamine:

 • koolikeskkonnale esitatavate tervisekaitsenõuete täitmise jälgimine,
 • õppekoormuse vastavuse õpilase eale ja võimetele jälgimine,
 • koolikiusamise ennetamine ja tekkinud probleemide lahendamine,
 • informatsiooni edastamine õpilase tervise kohta õpetajatele, kui see otseselt mõjutab õpilase või klassi üldist heaolu, järgides konfidentsiaalsuse põhimõtteid,
 • inimeseõpetuse ainekava täitmise ja vastavuse kehtestatud nõuetele jälgimine,
 • koolitoitlustuse suunamine vastavalt õpilaste vajadustele.

2. Haiguste ennetamine:

 • õpilaste kuulumise riskirühmadesse välja selgitamine,
 • lastevanemate, perearsti informeerima õpilaste terviseseisundi hindamise tulemustest, haigestumisest ja võimalikust nakkushaiguste ohust,
 • immuniseerimine.

3. Tervise järelevalve:

 • kõigi õpilaste terviseseisundi regulaarne hindamine ja nende füüsilise, psüühilise, sotsiaalse ja intellektuaalse arengu ning tegutsemisvõime ja heaolu jälgimine,
 • riskirühmadesse kuuluvate õpilaste tervise ja vajaduste hindamine ja jälgimine ning õpilaste, lastevanemate ja õpetajate nõustamine jne.

4. Esmaabi

 • traumade ja vigastuste korral,
 • krooniliste haiguste ägenemise ja ägedate haigestumiste korral,
 • kriisisituatsioonides.

Koolitervishoiuteenus ei sisalda haiguste ravi. Ravi vajava õpilase puhul teavitab kooliõde õpilast või lapsevanemat vajadusest minna perearsti või eriarsti juurde, kes võtab tarvitusele vajalikud abinõud haigestunud lapse abistamiseks.

Mäetaguse koolis koolitervishoiuteenust osutab pereõde. Kabinet asub Mäetaguse teenindushoones (Kooli 7) ning pereõde võtab vastu: Esmaspäeval ja teisipäeval 12.30 kuni 14.40, kolmapäeval ja neljapäeval 12.30 - 14.30. Infotelefon 336 6747.

Vaata ka terviseameti kodulehelt:

http://terviseamet.ee/nakkushaigused/nakkusohutuse-juhendid-ja-soovitused.html