Õppetöö

Valikained


Valikained

Valikainete õpetamine toimub vaba tunniressursi arvelt pidades silmas põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 25 lõiget 4.

4.klass

3D-modelleerimine, informaatika

5.klass

informaatika

6.klass

informaatika

7.klass

informaatika

8.klass

karjääriõpetus

9.klass

karjääriõpetus

Valikained

Valikainete õpetamine toimub vaba tunniressursi arvelt pidades silmas põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 25 lõiget 4.

4.klass

3D-modelleerimine, informaatika

5.klass

informaatika

6.klass

informaatika

7.klass

informaatika

8.klass

karjääriõpetus

9.klass

karjääriõpetus