Meie koolist

Projektid


2023/24

* Minu Riik (9.klass)

* EOK Täitevkomitee projekt „Sport Koolis“ (1.-2.klass)

* "Tere, Kevad!" (2.klass)

 

2022/23

* Räpina Aianduskooli taimeprojekt "Maasikasõbrad" (2. ja 5.klass)

* Rahvusvaheline projekt „NO WASTE BUT HASTE FOR A GOOD FATE“ (Erasmus+)

Vähem raiskamist- kiirustades parema tuleviku poole -  Projekti rahastab Euroopa Komisjon. Partnerriikideks on Saksamaa, Rumeenia, Türgi, Hispaania ja Holland. Projekt on mõeldud III kooliastmele.  Projekti laiem teema on keskkond ning projekti eesmärk on teavitada õpilasi ja kogukonda selle valdkonna probleemidest ning suunata inimesi oma käitumist keskkonna sõbralikumaks muutma. Projekti märksõnadeks on jäätmed ja nende vähendamine ehk keskendume sellele, kuidas oma igapäeva elus vähendada tarbimist ja sellest tulenevat raiskamist. 

* EOK Täitevkomitee projekt „Sport Koolis“ (1.- 2.klass)

* MINU RIIK (9.klass)

* Keskkonnateadlikumad Mäetaguse Põhikooli õpilased" (KIKi projekt, 1.-9.klass)

 

2021/22

* Keskkonnateadlikumad Mäetaguse Põhikooli õpilased" (KIKi projekt, 1.-9.klass)

* EOK Täitevkomitee pilootprojekt „Sport Koolis“.

Mäetaguse Põhikooli 1. klassi õpilased osalevad 2021/22 õppeaastal Eesti Olümpiakomitee pilootprojektis "Sport Koolis". Projekt kestab kogu õppeaasta. 

Pilootprojekti eesmärgid: 1) kujundada kõikide laste sportimisharjumusi

                                         2) toetada mitmekülgsete liikumisoskuste kujunemist

                                         3) tutvustada esimese klassi õpilastele võimalikult palju erinevaid spordialasid

                                         4) tekitada lastes huvi liikumise ja spordi harrastamise vastu

                                         5) koostada lastele tasakaalustatud päevakava

Projekti koostööpartner on Ida Virumaa spordiliit.

* MINU RIIK (9.klass)

* Rahvusvaheline projekt „NO WASTE BUT HASTE FOR A GOOD FATE“ (Erasmus+)

Vähem raiskamist- kiirustades parema tuleviku poole -  Projekti rahastab Euroopa Komisjon. Partnerriikideks on Saksamaa, Rumeenia, Türgi, Hispaania ja Holland. Projekt on mõeldud III kooliastmele.  Projekti laiem teema on keskkond ning projekti eesmärk on teavitada õpilasi ja kogukonda selle valdkonna probleemidest ning suunata inimesi oma käitumist keskkonna sõbralikumaks muutma. Projekti märksõnadeks on jäätmed ja nende vähendamine ehk keskendume sellele, kuidas oma igapäeva elus vähendada tarbimist ja sellest tulenevat raiskamist. 

* "Tere, Kevad!" (1.klass, 2.klass)

 

2020/21

* "Keskkonnateadlikumad Mäetaguse Põhikooli õpilased" (KIKi projekt, 1.-9.klass)

  • 1.-5. klass Kurtna järvestik
  • 6.-9.klass Poruni õpperajal

* Peipsi kalastiku säilimine. ( Koostöös Lohusuu Noortekeskusega)

* Ohutusõppe koostööprojekt "Kaitse End  ja Aita Teist" (KEAT, 6.klass)

* Minu Riik (9.klass)

* "Tere, Kevad!" (1.klass)

* Koolidevaheline projekt " 90’date muusika ja playback" (koostöös Sillamäe Vanalinna Kool)

* Reaalainete projektipäev:  Talvised olud liikluses (1.-9.klass)

* Rahvusvaheline projekt „NO WASTE BUT HASTE FOR A GOOD FATE“ (Erasmus+)

Vähem raiskamist- kiirustades parema tuleviku poole -  Projekti rahastab Euroopa Komisjon. Partnerriikideks on Saksamaa, Rumeenia, Türgi, Hispaania ja Holland. Projekt on mõeldud III kooliastmele.  Projekti laiem teema on keskkond ning projekti eesmärk on teavitada õpilasi ja kogukonda selle valdkonna probleemidest ning suunata inimesi oma käitumist keskkonna sõbralikumaks muutma. Projekti märksõnadeks on jäätmed ja nende vähendamine ehk keskendume sellele, kuidas oma igapäeva elus vähendada tarbimist ja sellest tulenevat raiskamist. 

  •  

2019/20

*  "Keskkonnateadlikumad Mäetaguse Põhikooli õpilased" (KIKi projekt, 1.-9.klass)

* Ohutusõppe koostööprojekt "Kaitse End  ja Aita Teist" (KEAT, 6.klass)

* "Noored puhuvad uue elu sisse Virumaa vanadele rahvamängudele ja -tantsudele“” (Sillamäe Vanalinna Kool)

* MINU RIIK (9.klass)

* Teadlaste öö (Jõhvi Gümnaasium, 8.klass)

* Alutaguse valla koolide inglise keelsete mängude päev (6.klassid)

* Muusika õpituba koos Vene Põhikooli õpilastega (2.-6.klass)

 

2018/19

* Ohutusõppe koostööprojekt "Kaitse End  ja Aita Teist" (KEAT)

Tomatisõbrad (Räpina Aianduskool, 1. ja 3.klass)

* "Väärtuskasvatus läbi mängude" (Noortekohtumised)

Projekti eesmärgiks on läbi viia kaks noortekohtusmist, aprillis ja juunis, milles osalevad 10 vene kodukeelega õpilast Mäetaguse Põhikoolist ja 10 eesti kodukeelega Mustvee kooli õpilast. Kohtumised toimuvad aprillis Mäetagusel ja juunis Mustvees. Kohtumiste käigus õpitakse läbi erinevate mängude tundma enda ja kaaslaste positiivseid omadusi, samuti selgitatakse välja meie roll ühiskonnas ja ootused mida meilt oodatakse, kõrvale ei jää ka negatiivsed tunded ja halva ning hea vahel vahet tegemine.

* Ettevõtlusõppe projekt FER (MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda)

* Keskkonnateadlikumad Mäetaguse põhikooli õpilased" (KIKi projekt, 1.-9.klass)

* Koostööprojekt "Me and others" Poola kooliga Szkola Podstawowa nr 2 (4.klass)

Eesmärgid: infotehnoloogiliste teadmiste arendamine ja rakendamine, klassiruumis omandatud õpitulemuste rakendamine uues kontekstis.

* Etwinningu projekt "Arts Quest"  (4 klass) (nov 2018 - mai 2019). Projekt keskendub iga osaleja riigi kultuuripärandile (arhitektuur, kunst, kino, muusika).

Projektis osalevad riigid Eesti, Poola, Leedu ja Kreeka.

Eesmärgid: arendada õpilastes kriitilise mõtlemise oskust; loovust ja koostööoskust; väärtustada ja arendada õpilastes kultuuridevahelist teadlikkust.

* Minu Riik

* Mäetaguse Põhikool liitus Liikuma Kutsuva Koolide võrgustikuga https://www.liikumakutsuvkool.ee/liikuma-kutsuvad-koolid/

 

2017/18

* Keskkonnahariduslikud ja säästvat arengut toetavad õppeprogrammid Mäetaguse põhikooli õpilastele (KIKi projekt, 1.-9.klass)

* Ettevõtlusõppe projekt FER (MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda)

* Liiklusringi õpilaste libedaraja külastamine (Maanteeamet)

*  Ohutusõppe koostööprojekt "Kaitse End  ja Aita Teist" (KEAT)

*  Osavõtt Kiviõli Vene Põhikooli projektist - ERMi külastamine (Integratsiooni SA)

* Koostööprojekt "Getting to know each other" Poola kooliga Szkola Podstawowa nr 2

* 3 kooli ühislaulmine koostöös Sillamäe ja Iisaku kooli kooridega

* "Tervisemaraton" (Maidla Kool)

* "Jalgpall kooli" (Jalgpalliliit)

* "Tere, Kevad!"

* Kurgisõbrad (Räpina Aianduskool) 

* Osalemine projektis "Toit ja tervis" haridusprogrammis "Milleks muna?" (Maaeluministeerium)

 

2016/17

* "Keskkonnahariduslikud ja säästvat arengut toetavad õppepäevad Mäetaguse põhikooli õpilastele." (KIKi projekt, 1.-9. klass)

* „Seiklusõpe eesti kirjandusloo maastikul“ (Jõhvi Vene Põhikool)

* Ohutusõppe koostööprojekt "Kaitse End  ja Aita Teist" (KEAT)

* Ühisprojekt Kiviõli Vene Põhikooliga "Sport looduses" (SA Archimedes Noorteagentuur)

* "Tere, Kevad!"

* Minu Riik

 

2015/16

* "We are Europeans" eTwinning

* "Tere, Kevad!"

* "MegaElu või terve olla on moodne" (Kohtla-Järve Maleva Põhikool)

* "Eestimaa katab, toidab ja harib" (Kiviõli Vene Põhikool)

* "ERIline maailm" (Sillamäe Vanalinna Kool)

* "Loodushariduslikud ja uurimuslikud õppepäevad Sagadi looduskoolis" (KIKi projekt)

* Maasikasõprade projekt (Räpina Aianduskool)

* Minu Riik

 

2014/15

* "Koolivägivalla ennetamine Ida- ja Lääne-Virumaa koolides"

* "Innovaatiline Ida-Virumaa"

* Ohutusõppe koostööprojekt "Kaitse End  ja Aita Teist" (KEAT)

* Minu Riik

* "Tere, Kevad!"

 

2012/13

* "Tere, Kevad!"

  

2011/12

* Muusikute täiendõppe keskuse õppe- ja lõimumisprojektist „Südamest südamesse“, mis toimus 2011.a 

* Minu Riik

* Ühisprojekt Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasiumiga «Muudatuste algus peitub iseendas!»

2023/24

* Minu Riik (9.klass)

* EOK Täitevkomitee projekt „Sport Koolis“ (1.-2.klass)

* "Tere, Kevad!" (2.klass)

 

2022/23

* Räpina Aianduskooli taimeprojekt "Maasikasõbrad" (2. ja 5.klass)

* Rahvusvaheline projekt „NO WASTE BUT HASTE FOR A GOOD FATE“ (Erasmus+)

Vähem raiskamist- kiirustades parema tuleviku poole -  Projekti rahastab Euroopa Komisjon. Partnerriikideks on Saksamaa, Rumeenia, Türgi, Hispaania ja Holland. Projekt on mõeldud III kooliastmele.  Projekti laiem teema on keskkond ning projekti eesmärk on teavitada õpilasi ja kogukonda selle valdkonna probleemidest ning suunata inimesi oma käitumist keskkonna sõbralikumaks muutma. Projekti märksõnadeks on jäätmed ja nende vähendamine ehk keskendume sellele, kuidas oma igapäeva elus vähendada tarbimist ja sellest tulenevat raiskamist. 

* EOK Täitevkomitee projekt „Sport Koolis“ (1.- 2.klass)

* MINU RIIK (9.klass)

* Keskkonnateadlikumad Mäetaguse Põhikooli õpilased" (KIKi projekt, 1.-9.klass)

 

2021/22

* Keskkonnateadlikumad Mäetaguse Põhikooli õpilased" (KIKi projekt, 1.-9.klass)

* EOK Täitevkomitee pilootprojekt „Sport Koolis“.

Mäetaguse Põhikooli 1. klassi õpilased osalevad 2021/22 õppeaastal Eesti Olümpiakomitee pilootprojektis "Sport Koolis". Projekt kestab kogu õppeaasta. 

Pilootprojekti eesmärgid: 1) kujundada kõikide laste sportimisharjumusi

                                         2) toetada mitmekülgsete liikumisoskuste kujunemist

                                         3) tutvustada esimese klassi õpilastele võimalikult palju erinevaid spordialasid

                                         4) tekitada lastes huvi liikumise ja spordi harrastamise vastu

                                         5) koostada lastele tasakaalustatud päevakava

Projekti koostööpartner on Ida Virumaa spordiliit.

* MINU RIIK (9.klass)

* Rahvusvaheline projekt „NO WASTE BUT HASTE FOR A GOOD FATE“ (Erasmus+)

Vähem raiskamist- kiirustades parema tuleviku poole -  Projekti rahastab Euroopa Komisjon. Partnerriikideks on Saksamaa, Rumeenia, Türgi, Hispaania ja Holland. Projekt on mõeldud III kooliastmele.  Projekti laiem teema on keskkond ning projekti eesmärk on teavitada õpilasi ja kogukonda selle valdkonna probleemidest ning suunata inimesi oma käitumist keskkonna sõbralikumaks muutma. Projekti märksõnadeks on jäätmed ja nende vähendamine ehk keskendume sellele, kuidas oma igapäeva elus vähendada tarbimist ja sellest tulenevat raiskamist. 

* "Tere, Kevad!" (1.klass, 2.klass)

 

2020/21

* "Keskkonnateadlikumad Mäetaguse Põhikooli õpilased" (KIKi projekt, 1.-9.klass)

  • 1.-5. klass Kurtna järvestik
  • 6.-9.klass Poruni õpperajal

* Peipsi kalastiku säilimine. ( Koostöös Lohusuu Noortekeskusega)

* Ohutusõppe koostööprojekt "Kaitse End  ja Aita Teist" (KEAT, 6.klass)

* Minu Riik (9.klass)

* "Tere, Kevad!" (1.klass)

* Koolidevaheline projekt " 90’date muusika ja playback" (koostöös Sillamäe Vanalinna Kool)

* Reaalainete projektipäev:  Talvised olud liikluses (1.-9.klass)

* Rahvusvaheline projekt „NO WASTE BUT HASTE FOR A GOOD FATE“ (Erasmus+)

Vähem raiskamist- kiirustades parema tuleviku poole -  Projekti rahastab Euroopa Komisjon. Partnerriikideks on Saksamaa, Rumeenia, Türgi, Hispaania ja Holland. Projekt on mõeldud III kooliastmele.  Projekti laiem teema on keskkond ning projekti eesmärk on teavitada õpilasi ja kogukonda selle valdkonna probleemidest ning suunata inimesi oma käitumist keskkonna sõbralikumaks muutma. Projekti märksõnadeks on jäätmed ja nende vähendamine ehk keskendume sellele, kuidas oma igapäeva elus vähendada tarbimist ja sellest tulenevat raiskamist. 

  •  

2019/20

*  "Keskkonnateadlikumad Mäetaguse Põhikooli õpilased" (KIKi projekt, 1.-9.klass)

* Ohutusõppe koostööprojekt "Kaitse End  ja Aita Teist" (KEAT, 6.klass)

* "Noored puhuvad uue elu sisse Virumaa vanadele rahvamängudele ja -tantsudele“” (Sillamäe Vanalinna Kool)

* MINU RIIK (9.klass)

* Teadlaste öö (Jõhvi Gümnaasium, 8.klass)

* Alutaguse valla koolide inglise keelsete mängude päev (6.klassid)

* Muusika õpituba koos Vene Põhikooli õpilastega (2.-6.klass)

 

2018/19

* Ohutusõppe koostööprojekt "Kaitse End  ja Aita Teist" (KEAT)

Tomatisõbrad (Räpina Aianduskool, 1. ja 3.klass)

* "Väärtuskasvatus läbi mängude" (Noortekohtumised)

Projekti eesmärgiks on läbi viia kaks noortekohtusmist, aprillis ja juunis, milles osalevad 10 vene kodukeelega õpilast Mäetaguse Põhikoolist ja 10 eesti kodukeelega Mustvee kooli õpilast. Kohtumised toimuvad aprillis Mäetagusel ja juunis Mustvees. Kohtumiste käigus õpitakse läbi erinevate mängude tundma enda ja kaaslaste positiivseid omadusi, samuti selgitatakse välja meie roll ühiskonnas ja ootused mida meilt oodatakse, kõrvale ei jää ka negatiivsed tunded ja halva ning hea vahel vahet tegemine.

* Ettevõtlusõppe projekt FER (MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda)

* Keskkonnateadlikumad Mäetaguse põhikooli õpilased" (KIKi projekt, 1.-9.klass)

* Koostööprojekt "Me and others" Poola kooliga Szkola Podstawowa nr 2 (4.klass)

Eesmärgid: infotehnoloogiliste teadmiste arendamine ja rakendamine, klassiruumis omandatud õpitulemuste rakendamine uues kontekstis.

* Etwinningu projekt "Arts Quest"  (4 klass) (nov 2018 - mai 2019). Projekt keskendub iga osaleja riigi kultuuripärandile (arhitektuur, kunst, kino, muusika).

Projektis osalevad riigid Eesti, Poola, Leedu ja Kreeka.

Eesmärgid: arendada õpilastes kriitilise mõtlemise oskust; loovust ja koostööoskust; väärtustada ja arendada õpilastes kultuuridevahelist teadlikkust.

* Minu Riik

* Mäetaguse Põhikool liitus Liikuma Kutsuva Koolide võrgustikuga https://www.liikumakutsuvkool.ee/liikuma-kutsuvad-koolid/

 

2017/18

* Keskkonnahariduslikud ja säästvat arengut toetavad õppeprogrammid Mäetaguse põhikooli õpilastele (KIKi projekt, 1.-9.klass)

* Ettevõtlusõppe projekt FER (MTÜ Peipsi-Alutaguse Koostöökoda)

* Liiklusringi õpilaste libedaraja külastamine (Maanteeamet)

*  Ohutusõppe koostööprojekt "Kaitse End  ja Aita Teist" (KEAT)

*  Osavõtt Kiviõli Vene Põhikooli projektist - ERMi külastamine (Integratsiooni SA)

* Koostööprojekt "Getting to know each other" Poola kooliga Szkola Podstawowa nr 2

* 3 kooli ühislaulmine koostöös Sillamäe ja Iisaku kooli kooridega

* "Tervisemaraton" (Maidla Kool)

* "Jalgpall kooli" (Jalgpalliliit)

* "Tere, Kevad!"

* Kurgisõbrad (Räpina Aianduskool) 

* Osalemine projektis "Toit ja tervis" haridusprogrammis "Milleks muna?" (Maaeluministeerium)

 

2016/17

* "Keskkonnahariduslikud ja säästvat arengut toetavad õppepäevad Mäetaguse põhikooli õpilastele." (KIKi projekt, 1.-9. klass)

* „Seiklusõpe eesti kirjandusloo maastikul“ (Jõhvi Vene Põhikool)

* Ohutusõppe koostööprojekt "Kaitse End  ja Aita Teist" (KEAT)

* Ühisprojekt Kiviõli Vene Põhikooliga "Sport looduses" (SA Archimedes Noorteagentuur)

* "Tere, Kevad!"

* Minu Riik

 

2015/16

* "We are Europeans" eTwinning

* "Tere, Kevad!"

* "MegaElu või terve olla on moodne" (Kohtla-Järve Maleva Põhikool)

* "Eestimaa katab, toidab ja harib" (Kiviõli Vene Põhikool)

* "ERIline maailm" (Sillamäe Vanalinna Kool)

* "Loodushariduslikud ja uurimuslikud õppepäevad Sagadi looduskoolis" (KIKi projekt)

* Maasikasõprade projekt (Räpina Aianduskool)

* Minu Riik

 

2014/15

* "Koolivägivalla ennetamine Ida- ja Lääne-Virumaa koolides"

* "Innovaatiline Ida-Virumaa"

* Ohutusõppe koostööprojekt "Kaitse End  ja Aita Teist" (KEAT)

* Minu Riik

* "Tere, Kevad!"

 

2012/13

* "Tere, Kevad!"

  

2011/12

* Muusikute täiendõppe keskuse õppe- ja lõimumisprojektist „Südamest südamesse“, mis toimus 2011.a 

* Minu Riik

* Ühisprojekt Kohtla-Järve Tammiku Gümnaasiumiga «Muudatuste algus peitub iseendas!»