Sotsiaalpedagoog


Sotsiaalpedagoog:

 • osaleb HEV õpilaste väljaselgitamisel,
 • tegeleb nende peredega,
 • abistab õpilasi isiklike ja sotsiaalsete probleemide lahendamisel ja jälgib koolikohustuse täitmist;
 • osutab abi HEV õpilaste klassikollektiiviga kohanemisel,
 • teeb ennetavat tööd koolikiusamise valdkonnas ja abistab konfliktsituatsioonide väljaselgitamisel ja lahendamisel;
 • teeb koostööd väljaspool kooli olevate ametnike ja institutsioonidega;
 • vajadusel osaleb sotsiaalpedagoog HEV õpilastega üritustel või istungitel väljaspool kooli.

Sotsiaalpedagoog:

 • osaleb HEV õpilaste väljaselgitamisel,
 • tegeleb nende peredega,
 • abistab õpilasi isiklike ja sotsiaalsete probleemide lahendamisel ja jälgib koolikohustuse täitmist;
 • osutab abi HEV õpilaste klassikollektiiviga kohanemisel,
 • teeb ennetavat tööd koolikiusamise valdkonnas ja abistab konfliktsituatsioonide väljaselgitamisel ja lahendamisel;
 • teeb koostööd väljaspool kooli olevate ametnike ja institutsioonidega;
 • vajadusel osaleb sotsiaalpedagoog HEV õpilastega üritustel või istungitel väljaspool kooli.