Vilistlased


Valik Mäetaguse kooli lõpetanuid 1940 – 1947

6.klass

             1940   Ati Eelma  Valter Raja  Ülo Veski

            1941  Reet Kullus  Vilma Mölder  Helju Valge

            1942  Aita Avel  Endel Maalma  Selma Veski

            1943  Virve Aunapu  Uno Maalma  Lembit Mölder  Jaak Peterson  Mart Peterson        

                       Helle Prodel  Endel Põldoja Riino Tamm

            1944  Maret Kiiver  Leo Kullus  Elva Orro  Rene Veski

7.klass

            1945  Jaan Aho  Johan Aunap  Jaan Jõema  Lembit Keskküla  Harald Kiiver

                       Maret Kiiver  Leo Kullus  Uno Maalma  Lembit Mölder  Elva Orro

                       Rene Veski

            1946  Arni Avel  Hans Kiiver  Heinrich Kriisk  Heiki Palm  Virgo Press

                       Leida Roomet  Olivia Valdmaa

            1947  Robert Elberg  Ants Kriisk  Eva Maalma  Ellart Reinsalu  Heldur Voore

Selgitusi:

 1. Nimed on saadud, kasutades infot ja mälestusi minu vanema õe, venna ja iseenda koolikaaslaste ning omakülalaste kohta. Suur hulk „kahtlasi“ nimesid on välja jäetud, sest pole piisavalt kindel, mis aastal nad just lõpetasid või isegi kas üldse lõpetamiseni jõudsid. Tol ajal oli klassikursuse kordamine pigem reegel kui erand. Seda süvendasid ka sõjaaegsed olud.
 2. Väga paljudel tolleagsetel lõpetanutel on perekonnakirjades kahekordne eesnimi. Reeglina seda ei kasutatud ei koolis ega ka tegelikus elus, isegi mitte valla elanike nimekirjas. Siiski nt Leo Kullus (geograaf), keda koolis tunti ainult selle nime all, kasutas hiljem ka teadusartiklites eesnimena vormi Leo-Peeter. Nimekirjas on kasutatud ühe nime varianti.
 3. Seitsmes klass tuli esmakordselt 1944./45. õppeaastal. See oli väga rohkearvuline, sest õppima tuli mitme varasema aasta lõpetanuid, ka neid, kes olid vahepeal gümnaasiumis või mõnes muus koolis käinud. Sellest tulenevalt on 1945.a. lõpetanute hulgas mitme aasta 6.klassi lõpetanuid. Üldse lõppes 1944. aastal õppetöö 20.jaanuaril, mil koolimajast sai sõjaväehaigla. Klassi- ja lõputunnistused anti kätte alles suvel.

Leevi Mölder

 

1947/48 õ.-a

 1. Linda Aunap
 2. Salme Aunap
 3. Mairi Kiir
 4. Aadu Kivimäe
 5. Leida Lepik
 6. Aliide Maasik
 7. Leevi Mölder
 8. Olivia Roomet
 9. Hans Rosenfeld
 10. Käthe Rosenfeld
 11. Linda Sammler
 12. Asta Seli
 13. Asta Sinimets
 14. Helmut Sinimets
 15. Endel Talistu
 16. Ateliina Seli
 17. Vilma Pahk
 18. Leida Härma

 

1948/49 õ.-a

 1. Ester Ott
 2. Ellu Muugast
 3. Silvi Martin
 4. Silvi Palmi
 5. Lembit Piirimäe
 6. Helgi Mõik
 7. Leida Onton
 8. Vilma Seli
 9. Aili Roos
 10. Ludmilla Anveld
 11. Milvi Sepp
 12. Milvi Paun
 13. Milvi Paunoja
 14. Virgo Press
 15. Väino Juuse
 16. Otto Orasmäe
 17. Rein Alaküla
 18. Uno Tarum
 19. Helju Tarum
 20. Evi Pihlak
 21. Aarne Avel
 22. Kalju Trankmann
 23. Karl Kivil
 24. Silvi Aimre
 25. Ilse Küttis
 26. Hilja Saar
 27. Heldur Kongo
 28. Ellen Hunt
 29. Eda Tõnurist

 

1949/50 õ.-a

 1. Eili Kiiver
 2. Maret Martin
 3. Milje Lehispuu
 4. Maria Sudnekevitš
 5. Hilja Veski
 6. Linda Tamme
 7. Leida Seli
 8. Pilvi Kingsep
 9. Helga Jõema
 10. Eda Tõnurist
 11. Helmur Reiska
 12. Ants Seli
 13. Endel Veski
 14. Elmar Vihmar
 15. Lembit Soodla
 16. Ain Lulla
 17. Viktor Talistu
 18. Harri Pikat
 19. Harri Hindreus
 20. Ergas Press
 21. Eva Roomet
 22. Maire Pirgi
 23. Linda Orasmäe
 24. Laine Soodla
 25. Andi Press

 

1950/51 õ.-a

 1. Elvi Haljak (Simson)
 2. Aarne Jool
 3. Tiit Kaasik
 4. Leida Kaljend
 5. Ago Kasemaa
 6. Kai Kapral
 7. Jaan Kaup
 8. Aadu Keskküla
 9. Valentina Krakuleva
 10. Elle Kreitsvald (Laager)
 11. Aliide Kukk (Talistu)
 12. Rein Kulpas
 13. Vally Kurss (Jõesaar)
 14. Ilma Lehtoja (Zibulski)
 15. Viiu Lepik (Õis)
 16. Helgi Martin (Klaaman)
 17. Elvi Metsjõe
 18. Arni Metsjõe
 19. Jaan Mõik
 20. Elle Orro (Pihtje)
 21. Jaan Padda
 22. Jaan Pihlak
 23. Udo Raidma
 24. Rein Randmer
 25. Elmur Reiska
 26. Vaike Samler
 27. Urve Samler
 28. Hilja Veski (Järve)
 29. Valdur Veski
 30. Ena Sillaots (Metsalu)
 31. Jaan Surva
 32. Elvi Trankman (Osila)
 33. Eva Trankman (Tamm)
 34. Arvi Toomjärv
 35. Sulev Rohtla
 36. Mare Palm

 

1954/55 õ.-a

1. Tiit Lepik

2. Ludmilla Paas (Kisseljova)

3. Veljo Rääsk

4. Epp Välja (Männik)

5. Ahti Reiska

6. Õie Mäeots

7. Enn Lulla

8. Leili Männik

9. Hillar Sinimets

10. Jaan Mikk

11. Avo Raidma

12. Ivar Veiram

13. Virve Nurgamaa

 

1955/56 õ.-a

 1. Aime Vool
 2. Maie Rebane
 3. Endla Pihlak
 4. Malle Aljaste
 5. Heldi Randmaa
 6. Viivi Karja
 7. Viive Tomingas
 8. Helvi Rääsk
 9. Velli Tõkke
 10. Toivo Kiir
 11. Ilmar Mesi
 12. Raivo Toome
 13. Rainu Niinepuu
 14. Heinar Martin
 15. Jüri Roos
 16. Mati Vainu
 17. Kaljo Laanemäe

 

1957/58 õ.-a

 1. Heino Hindreus
 2. Arvi Suur
 3. Esta Reinsalu
 4. Vaike Meesak
 5. Eda Hiiekivi
 6. Elle Toom
 7. Gunnar Raag
 8. Enno Kasemaa
 9. Tõnn Lepik
 10. Aivo Orro
 11. Arvi Reinsalu
 12. Silvi Hallik
 13. Ester Võhmar
 14. Malle Metsjõe
 15. Reet Peedo
 16. Urve Kurs
 17. Aare Salmu
 18. Tõnu Kiiver

 

Mäetaguse 7-a Kool

1958/59 õ.-a

 1. Eda Hiiekivi
 2. Heino Hindreus
 3. Tõnu Kiiver
 4. Enno Kasemaa
 5. Malle Kurs
 6. Tõnu Lepik
 7. Aivo Orro
 8. Gunnar Raag
 9. Arvi Reinsalu
 10. Esta Reinsalu
 11. Aare Salmu
 12. Arvi Suur
 13. Helle Tooma
 14. Ester Võhmar
 15. Silvi Hallik

 

1959/60 õ.-a

 1. Vaike Mesak
 2. Malle Metsjõe
 3. Naima-Erika Hindreus
 4. Tiiu Jalakas
 5. Enn Kaup
 6. Allan Kivil
 7. Aino Männi
 8. Alvar Pajula
 9. Rein Raesaar
 10. Reet Suur
 11. Elle Sas
 12. Aida Serva

 

1960/61 õ.-a

 1. Aare Valge
 2. Arno Ahven
 3. Viida Aljaste
 4. Helve Hallik
 5. Urve Karja
 6. Väino Kingsep
 7. Kalvi Kivimäe
 8. Adeele Kännu
 9. Enn Männik
 10. Ants-Johannes Martin
 11. Jüri Nõmmemees
 12. Edith Pärnamets
 13. Virve Reest
 14. Paul Soppe
 15. Toivo Tammiste
 16. Ants Tinno
 17. Leida Uustalu
 18. Anu Zoober
 19. Peep Pihkva

 

1961/62 õ.-a

 

8-klassiline kool

1962/63 õ.-a

 1. Arnold Trepp
 2. Hulda Ööbik
 3. Mihkel Karja
 4. Ene Kiiver
 5. Helle Kristelstein
 6. Ülla Selli
 7. Olev Jurkatam
 8. Helle Raag
 9. Pilvi Raag
 10. Raimo Võhma
 11. Jüri Stepanov

 

1963/64 õ.-a

 1. Anne Jalakas
 2. Madis Jalakas
 3. Virve Jürgen
 4. Maido Karja
 5. Vello Kasema
 6. Silvi Kivil
 7. Liia Kivimäe
 8. Anu Lill
 9. Sirje Nõlvak
 10. Hilja Orasmäe
 11. Vello Pahk
 12. Erich Pumelainen
 13. Valter Pumalainen
 14. Kaido Raidma
 15. Leo Soppe
 16. Toomas Tamm
 17. Jaan Valge

 

1964/65 õ.-a

 1. Aavo Elm
 2. Maie Kurs
 3. Helle Mägi
 4. Viivi Niinepuu
 5. Liie Paavilainen
 6. Jaan Reiter
 7. Voldemar Reiter
 8. Matti Salla
 9. Illar Seli
 10. Ella Tamm
 11. Kristi Tamm
 12. Malle Tarum
 13. Viktor Trepp

 

1965/66 õ.-a

 1. Urmas Kiiver
 2. Veljo Kingsep
 3. Aita Kriisk
 4. Helgi Pahk
 5. Eve Põldoja
 6. Luule Soppe
 7. Kalju Tarum
 8. Endla Tulp
 9. Mati Õunap

 

1966/67 õ.-a

 1. Maie Jalakas
 2. Harry Kivil
 3. Tiiu Kohl
 4. Helle Koppel
 5. Rein Kroon
 6. Ellen Narme
 7. Aivo Pahk
 8. Ilma Pumalainen
 9. Hillar Raag
 10. Linda Reiter
 11. Mare Rätsep
 12. Raivo Sass
 13. Vello Tarum
 14. Nadežda Veski
 15. Aili Virunurm

 

1967/68 õ.-a

 1. Vello Erik
 2. Ants Hiiekivi
 3. Valdek Kiiver
 4. Mehis Kriisk
 5. Sulev Mägi
 6. Hiialiivi Pajula
 7. Alar Prosin
 8. Eidi Põldoja
 9. Toomas Rätsep

 

1968/69 õ.-a

 1. Tiit Kalmo
 2. Viigi Kotkas
 3. Milvi Kummer
 4. Asta Naur
 5. Eha Nõmmemees
 6. Arend Pedras
 7. Marve Sootalu

 

1969/70 õ.-a

 1. Virge Jõemaa
 2. Eha Kruusalu
 3. Malle Liske
 4. Mare Müür
 5. Ants Nõmmemees
 6. Valdur Paavilainen
 7. Riina Parissov
 8. Milvi Rätsep
 9. Katrin Tamm
 10. Valeri Tamm
 11. Tiina Tohver
 12. Sirje Veski
 13. Merle Vildak

 

1970/71 õ.-a

 1. Peeter Kalvet
 2. Ülo Kiiver
 3. Mati Kohl
 4. Heli Kurs
 5. Lea Mändur
 6. Allan Rooden
 7. Tiiu Rätsep
 8. Leili Tulp
 9. Talvi Tõnurist

 

1971/72 õ.-a

 1. Taimo Härma
 2. Anton Jalakas
 3. Ellen Kiiver
 4. Madis Kingumets
 5. Valdek Kingumets
 6. Ingrid Osula
 7. Raivo Pärn
 8. Lea Talistu
 9. Valdek Talistu
 10. Ulvi Tõnurist
 11. Ingrid Vildak

 

1972/73 õ.-a

 1. Taimo Härma
 2. Anton Jalakas
 3. Ellen Kiiver
 4. Madis Kingumets
 5. Valdek Kingumets
 6. Ingrid Osula
 7. Raivo Pärn
 8. Lea Talistu
 9. Valdek Talistu
 10. Ulvi Tõnurist
 11. Ingrid Vildak

 

1973/74 õ.-a

 1. Sulev Jurkatam
 2. Kadri Jõe
 3. Ardo Kalle
 4. Aleksander Pääsuke
 5. Mati Raja
 6. Virge Reigo
 7. Anne Rätsep
 8. Sirje Sala
 9. Viivi Sillaots
 10. Ülle Sootalu
 11. Ilmar Tolmats
 12. Jaak Veski

 

1974/75 õ.-a

 1. Marju Kiiver
 2. Maret Kalvet
 3. Maire Kingumets
 4. Mait Talistu
 5. Ain Talistu
 6. Erika Tihane
 7. Enel Põldoja
 8. Heli Rosenfeldt
 9. Helle Sakkool
 10. Maret Zahharova
 11. Priit Veber

 

1975/76 õ.-a

 1. Valeri Katjuhha
 2. Riho Kingumets
 3. Aivo Padda
 4. Külli Peet
 5. Alli Raja
 6. Ulvi Sootalu
 7. Aivar Talistu

 

1976/77 õ.-a

 1. Tiia Einiste
 2. Erkki-Abby Härma
 3. Jüri Jõemaa
 4. Raimond Kalle
 5. Ülo Padda
 6. Ulvi Sala
 7. Leili Zaharova
 8. Annika Tatrik
 9. Tiit Tõnurist
 10. Vaike Vallimäe
 11. Sulev Viil

 

1977/78 õ.-a

 1. Ene Aunap
 2. Sirje Hindreus
 3. Mait Maumets
 4. Lemmi Taar
 5. Aivar Tarum
 6. Rein Tarum
 7. Kersti Tamm
 8. Ülle Tamm
 9. Karli Valge
 10. Väino Viil

 

1978/79 õ.-a

Eesti osa:

 1. Ulvi Habanen
 2. Maaris Meesak
 3. Kaja Nurmesoo
 4. Villi Paavilainen
 5. Virve Pihkva
 6. Alar Reiska
 7. Klara Sepp
 8. Lonni Sepp
 9. Ülle Sillaots

 

1979/80 õ.-a

Eesti osa:

 1. Eimar Jurkatam
 2. Monika Hindreus
 3. Elle Kivikalju
 4. Margus Kärk
 5. Külli Reiska
 6. Marge Reigo
 7. Viktor Reigo
 8. Jüri Sala
 9. Maarika Veber
 10. Tarmo Vildak
 11. Elle Viljakainen
 12. Irje Zaharova

 

1980/81 õ.-a

 1. Andres Reinsalu
 2. Ulve Sillaots
 3. Verner Kulpas
 4. Malle Kiiver
 5. Andres Kingumets
 6. Esta Tarum
 7. Merike Tanila
 8. Vilve Võhmar
 9. Uljas Kaljola
 10. Virge Rego
 11. Meelis Valge

 

1981/82 õ.-a

 1. Nilla Katjuhha
 2. Enn Sakkool
 3. Marge Talistu
 4. Valeri Djatlov
 5. Hannes Nõmmemees
 6. Urmas Aunap
 7. Jana Rivis
 8. Sulev Rego
 9. Tiit Kivikalju
 10. Karina Habanen
 11. Rene Roos
 12. Marge Kulpas
 13. Raul Aljaste

 

1982/83 õ.-a

 1. Tõnis Unuks
 2. Merike Tarum
 3. Heliko Kangro
 4. Leelo Müüdla
 5. Hugo Müüdla

 

1983/84 õ.-a

 1. Vello Kingumets
 2. Jaak Jõe
 3. Helen Sootalu
 4. Heiki Randmaa
 5. Viktor Pähklimäe
 6. Argo Sepp
 7. Ants Rande
 8. Maarika Eksuk-Oglõ
 9. Ivar Liiv

 

1984/85 õ.-a

 1. Mare Sepp
 2. Helar Osila
 3. Marika Taar
 4. Ainar Saatman
 5. Silva Liiv
 6. Tiina Mesak
 7. Aide Põdra
 8. Anne Hallik
 9. Anneli Kallip
 10. Aide Suutre
 11. Aare Viirlaid
 12. Inga Liiv

 

1985/86 õ.-a

Eesti osa:

 1. Meeli Õunap
 2. Anu Aunap
 3. Malle Valge
 4. Kai Lepik
 5. Andrus Suur
 6. Aive Sootalu
 7. Kristina Saaremäe
 8. Janno Vool
 9. Margus Kulpas
 10. Anu Viirlaid

Vene osa:

 1. Vladislav Vasilevitš
 2. Irina Gololobova
 3. Sergei Osmolovski
 4. Leo Soppe
 5. Inna Tamm
 6. Irina Talja
 7. Vera Hrustaleva
 8. Gennadi Ponomarev
 9. Svetlana Osintseva
 10. Irina Zubkova
 11. Aleksandr Katšagin
 12. Tatjana Nikolaitšuk

 

1986/87 õ.-a

Eesti osa:

 1. Hille Vainu
 2. Piret Einiste
 3. Indrek Hindreus
 4. Helen Kalle
 5. Andrus Kivikalju
 6. Helika Konsa
 7. Õie Lepik
 8. Meelis Olle
 9. Anar Kulpas

Vene osa:

 1. Jekaterina Baulina
 2. Natalja Davõdtšik
 3. Tatjana Truškova
 4. Viktor Lobašov
 5. Svetlana Mironova
 6. Julia Kovalenko
 7. Jelena Junolainen
 8. Jelena Dankova
 9. Oleg Lekomtsev
 10. Tatjana Hodžajeva
 11. Marina Kagajeva
 12. Julia Vedernikova
 13. Vjatšeslav Kusšova
 14. Galina Tšernova
 15. Andres Koppel
 16. Aleksei Maslov

 

1987/88 õ.-a

Eesti osa:

 1. Marika Kaukver
 2. Merle Moumets
 3. Evi Niilits
 4. Katrin Olle
 5. Anu Prosin
 6. Airi Saatman
 7. Kristina Suokas
 8. Andrus Sojone
 9. Erkki Uusen
 10. Aldis Riiel
 11. Ain Viirlaid
 12. Vaike Heeringson

Vene osa:

 1. Dmitri Maslov
 2. Roman Talja
 3. Vladimir Ivanovski
 4. Vjatšeslav Vorobjov
 5. Ivar Tamm
 6. Garris Rogonjan
 7. Valentina Nikolaitšuk
 8. Sergei Kuzmin
 9. Pavel Veselov
 10. Nadežda Zemljakova
 11. Kalenjuk Juri
 12. Juri Neimla

 

1988/89 õ.-a

Eesti osa:                    klassijuhataja Anu Vildak

 1. Mardo Moumets
 2. Heidi Konsa
 3. Kaius Kurs
 4. Heldi Sojone
 5. Sirje Saaremäe
 6. Toomas Veber
 7. Tõnis Veber
 8. Rainer Puur
 9. Janek Galimov
 10. Liilia Siimuste
 11. Tõnis Oja
 12. Tõnis Juuse

Vene osa:

 1. Vladimir Vorontsov
 2. Juri Hripkov
 3. Anna Konjuhova
 4. Irina Listova
 5. Oksana Suhodolskaja
 6. Andrei Talja
 7. Viktor Junolainen

 

1989/90 õ.-a

Eesti osa:                    klassijuhataja Kaja Peet

 1. Tatjana Habanen
 2. Oleg Kozinjatko
 3. Merike Mölder
 4. Anu Nõmmemees
 5. Anne Suur
 6. Kairi Vainu
 7. Kadri Oja
 8. Merike Simuste

Vene osa:

 1. Sergei Ponomarjov
 2. Aljona Antonova
 3. Irina Vorobjova
 4. Sergei Derbuk
 5. Aleksandr Semjonov
 6. Jelena Šljahtun
 7. Viktor Hodžajev
 8. Natalja Tšernova
 9. Sergei Neroznikov
 10. Vassili Kalenjuk

 

1990/91 õ.-a

Eesti osa:                    klassijuhataja Tiiu Sepp

 1. Marite Martin
 2. Taimo Juuse
 3. Elje Jõeveer
 4. Katrin Mölder
 5. Signe Pae
 6. Meelis Peet
 7. Olev Raidma
 8. Birgit Sootalu
 9. Heikki Suokas

Vene osa:

 1. Ljudmila Petrova
 2. Anžela Arendi
 3. Jelena Baulina
 4. Sergei Korol
 5. Sergei Makarov
 6. Timofei Malõšenko
 7. Vera Sõstar
 8. Sergei Borissov
 9. Ruslan Rak
 10. Jana Koppel
 11. Galina Kalinjuk
 12. Ivan Titko

 

1991/92 õ.-a

Eesti osa:

 1. Heiko Konsa
 2. Mait-Imre Vainu
 3. Aleksei Bertram
 4. Gerle Kukk
 5. Kristel Maalman
 6. Toivo Maasik
 7. Arne Nikolajev
 8. Üllar Saatman
 9. Janika Valge
 10. Triin Voldek

Vene osa:

 1. Tatjana Konjuhhova
 2. Jelena Morozova
 3. Aleksei Maksimov
 4. Natalja Safonenkova
 5. Ivan Tšipornjuk
 6. Dmitri Šestopalov
 7. Natalja Banahh
 8. Svetlana Neroznikova
 9. Svetlana Ivanova
 10. Kristina Oravik

 

1992/93 õ.-a

Eesti osa:

 1. Hele Kiiver
 2. Evelin Trel
 3. Hannes Silgo
 4. Jüri Kozinjatko
 5. Asso Pae
 6. Margit Pahk
 7. Piret Valge
 8. Ago Võhmar
 9. Algis Tarum
 10. Ere Uusen
 11. Jarek Tulko

Vene osa:

 1. Nadežda Afonina
 2. Ksenia Gluhovtsova
 3. Olga Konjuhova
 4. Konstantin Kotivnenko
 5. Vladimir Novožilov
 6. Jelena Suhodolskaja
 7. Inga Fjodorova

 

1993/94 õ.-a

Eesti osa:

 1. Nano Eelika
 2. Ardo Päll
 3. Maigi Sootalu
 4. Erlend Peri
 5. Evelyn Tulko

Vene osa:                               klassijuhataja Maie Jõemaa

 1. Jelena Kuznetsova
 2. Anna Mitnitšuk
 3. Svetlana Vassilevitš
 4. Aleksei Kuzmin
 5. Aleksandra Makarova
 6. Jelena Novožilova
 7.  

1994/95 õ.-a

Eesti osa:                                klassijuhataja Elle Soolep

 1. Meelis Mägi
 2. Maris Pahk
 3. Marek Peet
 4. Kert Talistu
 5. Risto Voldek
 6. Asko Võhmar
 7. Margo Roosimägi

Vene osa:

 1. Ivan Mitnitšuk
 2. Dmitri Antonov
 3. Maria Kuznetsova
 4. Dmitri Safonenkov
 5. Juri Ingelsman
 6. Olga Orendarenko
 7. Svetlana Hodžajeva
 8. Julia Garbatkina
 9. Vjatšeslav Garbatkin

 

1995/96 õ.-a

Eesti osa:                    klassijuhataja Tiiu Sepp

 1. Marek Hindreus
 2. Märt Hindreus
 3. Rainet Juuse
 4. Lilian Kauss
 5. Aimar Nano
 6. Ailar Sarapuu
 7. Maarika Tarum
 8. Eddy Tulko

Vene osa:                    klassijuhataja

 1. Aleksandr Bušujev
 2. Jelena Mitnitšuk
 3. Andrei Ohvrill
 4. Natalja Osmolovskaja

 

1996/97 õ.-a

Eesti osa:                    klassijuhataja Kaja Peet

 1. Aulis Kurs
 2. Katrin Pahk
 3. Riina Sepp
 4. Merike Õras

Vene osa:                    klassijuhataja

 1. Tatjana Banahh
 2. Julia Bebik
 3. Jekaterina Bespalova
 4. Angelina Derbuk
 5. Aleksandr Gluhotsov
 6. Marina Niine
 7. Ivan Orendarenko
 8. Nikolai Šetikov

 

1997/98 õ.-a

Eesti osa:                    klassijuhataja Aet Allikmaa

 1. Rainer Maalman
 2. Martin Mägi
 3. Riho Niine
 4. Margit Rooden
 5. Kersti Silgo

Vene osa:                    klassijuhataja

 1. Pavel Banahh
 2. Olesja Banahh
 3. Aleksandr Bebik
 4. Elina Bezrodnova
 5. Alina Šapovalova
 6. Igor Vakulenko

 

1998/99 õ.-a               klassijuhataja: Anu Vildak

Eesti osa:

 1. Jan Küttim
 2. Mailis Mokrik
 3. Marek Nano
 4. Aive Olle
 5. Marit Sepp
 6. Ly Tammiste

Vene osa:                    klassijuhataja

 1. Jelena Filina
 2. Aljona Grigorjeva
 3. Natalia Gorbatkina
 4. Viktoria Gololobova
 5. Ivan Hodžajev
 6. Kristina Lotkova
 7. Olga Pavlova
 8. Tatjana Pugatšova
 9. Viktoria Šetikova
 10. Alesja Šestopalova

 

1999/2000 õ.-a

Eesti osa:                    klassijuhataja

 1. Janelle Gromova
 2. Reyle Kappinen
 3. Enely Lätt
 4. Riina Niine
 5. Riina Regi
 6. Riho Sepp
 7. Jüri Talimäe

Vene osa:                    klassijuhataja

 1. Aleksandra Banahh
 2. Aleksei Bespalov
 3. Jevgeni Bespalov
 4. Aleksandr Dankov
 5. Jelena Dudina
 6. Irina Ivanovskaja
 7. Denis Šumski
 8. Julia Šapovalova
 9. Irina Tšipornjuk
 10. Dmitri Udod

 

2000/01 õ.-a

Eesti osa:                    klassijuhataja

 1. Egert Kepart
 2. Ille Lesberg
 3. Grete Pild
 4. Argo Padda
 5. Aimur Pae
 6. Diana Panjuhno
 7. Tiina Regi
 8. Beril Roots
 9. Margot Sepp
 10. Mailika Sootalu
 11. Monika Spiridonova
 12. Liina Talistu
 13. Meelis Vizgirda

Vene osa:                    klassijuhataja

 1. Maksim Bušujev
 2. Sergei Fjodorovitš
 3. Andres Kraavi
 4. Ivan Mohnatšov
 5. Deniss Vakulenko

 

2001/2002 õ.-a

Eesti osa:                    klassijuhataja                         

 1. Reelika Aia
 2. Marko Allikmaa
 3. Anatoli Kozlenkov
 4. Teet Kulpas
 5. Kadi Laanemäe
 6. Kaidi Piilman
 7. Stepan Piven
 8. Maarja Talistu
 9. Jaanus Talimäe
 10. Kermo Tõnurist
 11. Kätlin Tõnurist
 12. Teele Tõnurist

vene osa:                     klassijuhataja

 1. Kirill Bušujev
 2. Aleksandr Gluškov
 3. Andres Käen
 4. Maksim Trubitsõn
 5. Viktoria Antonova

 

2002/2003 õ.-a

Eesti osa:                    klassijuhataja Viive Aidma

1.

Allikmaa Tanel

2.

Maumets Kristi

3.

Nano Viivika

4.

Olle Diana

5.

Regi Toomas

6.

Roots Oliver

7.

Sarapuu Ilvar

8.

Sepp Rain

9.

Talistu Janek

 

 

Vene osa:                    klassijuhataja

1.

Banahh Juri

2.

Banahh Vjatśeslav

3.

Bezrodnov Eduard

4.

Bespalov Artjom

5.

Jakovlev Dmitri

6.

Jakovlev Ruslan

7.

Sizova Karina

 

 

2003/2004 õ.-a

Eesti osa:                    klassijuhataja Elle Soolep

1. Deljatintšuk, Jüri                                

2. Koppel, Kristjan                                 

3. Kärk, Kätri                                         

4. Kukk, Krõõt                                       

5. Mehide, Marin                                    

6. Nano, Jaanika                                                             

7. Piilman, Karel                                     

8. Rego, Ardi                                          

9. Silm, Keiu                                           

10. Suokas, Andres                                

11. Tõnurist, Toomas                              

12. Valge, Thea                                      

13. Virunurm, Allar

Vene osa:                    klassijuhataja: Svetlana Arak

1. Burtseva, Tatjana                                

2. Fjodorov, Viktor                                

3. Kuzmina, Svetlana                             

4. Käen, Sergei                                       

5. Tihhonovitš, Sergei                             

6. Udod, Vitali    

 

2004/2005 õ.-a

Eesti osa:                    klassijuhataja Tiit Saare

1. Deljatintšuk, Anne                        

2. Jõemaa, Kaisa                               

3. Kulpas, Madis                               

4. Leppik, Ellika                               

5. Mehide, Martin                             

6. Mägimaa, Mary-Liis                     

7. Oras, Svetlana                               

8. Pondre, Vahur                              

9. Spiridonov, Martin                       

10. Trei, Jaanika                                

11. Virunurm Mari-Liis

Vene osa:                    klassijuhataja Tatjana Petrova

1. Listov, Sergei                                            

2. Savtšuk, Maksim                          

3. Zubkova, Jekaterina                      

4. Udod, Vadim                               

5. Vorobjova, Kira    

 

2005/2006 õ.-a

Eesti osa:                    klassijuhataja Viive Aidma

1. Kruusma, Mirko                            

2. Ladoga, Martin                             

3. Lehtsaar, Mikk                              

4. Niine, Kristjan                              

5. Olgo Taavi                                    

6. Pondre, Siret                                 

7. Pääro, Aliis                                   

8. Roos, Jacklyn                                

9. Roosimägi, Rainer                        

10. Sootalu, Elis                                

11. Tamm, Triin                                

12. Õras, Marti          

Vene osa:                    klassijuhataja Stanislav Samoilov

1. Ivanovskaja, Nadežda                  

2. Kiselev, Ivan                                 

3. Poljakov, Aleksei                                      

 

2006/2007 õ.-a

Eesti osa:        klassijuhataja Maie Jõemaa

1. Fomin, Andrei                              

2. Kendra, Mario                              

3. Lehes, Timo                                  

4. Lätt, Madis                                   

5. Rekor Annika                               

6. Rego, Marilin                                

7. Rego, Rainer                                 

8 Olgo Teele                                     

9. Talistu, Leelo                                

10. Torgla, Nelet       

 

2007/2008 õ.-a

Eesti osa:                    klassijuhataja Kaja Peet

1. Aalto, Lauri                                              

2. Aljaste, Mairo                               

3. Asten, Keiu                                   

4. Kruut, Kärolin                              

5. Laanemets, Henry                         

6. Lehes, Remo                                 

7. Lehtsaar, Siim                               

8. Lesberg, Anu                                

9. Randmaa, Tauno                           

10. Raudla Gerli                               

11. Roos, Jane                                   

12. Sakkool, Raigo                           

13. Smirnov, Artur                            

14. Svežova, Margarita         

Vene osa:                    klassijuhataja Stanislav Samoilov

1. Listov, Aleksandr                         

2. Novikov, Andrei                           

3. Rande, Regina                              

4. Zakirov, Aleksandr

 

2008/2009 õ.-a 

Eesti osa                     klassijuhataja Meeli Õunap

1. Aia, Arti                                        

2. Asten, Tiina                       

3. Karp, Janely                      

4. Kann Risto

Vene osa                     klassijuhataja Svetlana Arak

1. Kuzmina, Kristina                         

2. Mjadelets, Tatjana                        

3. Novikova, Jelena                          

4. Savtšuk, Veera                              

5. Talja, Daniil                                  

6. Tihhanovitš, Olga                         

7. Udod, Edgar                     

 

2009/2010 õ.-a 

Eesti osa                     klassijuhataja Anu Vildak

1. Aljaste, Deivi                                

2. Burtseva, Jekaterina                      

3. Hindreus, Andreas                        

4. Koppel, Merili                               

5. Laidma Arnit                                

6. Laidma Leimo                              

7. Lesberg, Ave                                

8. Mokrik, Marje                               

9. Nasir, Anita                                              

10. Puussepp, Kelli-Jete                                                       

11. Põllu Margo                                

12. Rego, Kätlin                               

13. Rego, Õnneli                               

14. Reimann, Sirje                            

15.  Sikka, Evert                               

16. Vomm Annika                            

17. Asten Tiina

Vene osa                     klassijuhataja Stanislav Samoilov

1. Dudina, Diana                              

2. Šumski, Eduard                                                    

 

2010/2011 õ.-a lõpetajad

Eesti osa:                    klassijuhataja Tiiu Sepp

1. Asten, Toomas                              

2. Hamer, Heigo                               

3. Kaljola Jaanika                              

4. Laidma Aikiren                             

5. Peet, Carina                                              

6. Roosimägi, Urmet                         

7. Sootalu, Kaidi                               

8. Smirnova, Katrin                          

9. Vaino Airen-Anett

Vene osa                     klassijuhataja Stanislav Samoilov

1. Osmolovski, Andrei                      

2. Pavlov, Nikita                               

3. Tsikalo, Ilja

 

2011/12  õ.-a

Eesti osa:                    Klassijuhataja Kaja Peet

1. Deljatintšuk, Helena                     

2. Elp, Allan-Erik                              

3. Heeringson, Meeli                         

4. Kuldmaa, Kristjan                        

5. Lees, Mairo                                   

6. Nasir, Rauno                                 

7. Pild, Eva-Maria                             

8. Põllu, Neeme                                

9. Randmaa, Janno                           

10. Saatman, Marko

11. Lotkova, Alina    

Vene osa:                    klassijuhataja Stanislav Samoilov

1. Hodžajev, Viktor                          

2. Zubkova, Tatjana                          

3. Vassilevitš, Anastassia

          

2012/13 õ.-a               klassijuhtaja Tatjana Petrova

1. Aia, Mirjam                       

2. Alt, Erika   

3. Deljatintšuk, Jaanis                       

4. Kaljola Jane                                  

5. Ladoga, Airiin                              

6. Lesberg, Iivi                                  

7. Rooden, Kaur                               

8. Targijainen, Eliina                         

9. Umal, Anu                                    

10. Vaino Aron-Antti           

 

2013/14 õ.-a               klassijuhataja Kai Habakukk

 1. Imbi-Indi Deljatintśuk
 2. Brendon Kurs           
 3. Kristjan Lepik           
 4. Tanel Saatman           
 5. Laura Surva               
 6. Jaanika Trelen           
 7. Ander Vomm

 

2014/15 õ.-a               klassijuhataja Raili Tamm

1. Egle Heeringson                

2. Rasmus Iva                       

3. Magnus Kalmo                  

4. Kristjan Kivikalju              

5. Kevin Kurs                        

6. Helerin Mölder                  

7. Andres Sarapuu                

8. Riina Siimuste                   

9. Anar Vomm                      

10. Janette Trel                      

 

2015/16 õ.-a               Klassijuhataja Kaja Peet

1. Eliise Hindreus                  

2. Robert Juuse                     

3. Karel Laanemets               

4. Jelena Lepik                      

5. Roman Lepik                    

6. Kadri Martin                     

7. Helina Reesalu                  

8. Urmet Sootalu                   

9. Lauriina Targijainen          

10. Janelle Trel                      

11. Kristo Veber        

 

2016/17 õ.-a               Klassijuhataja Olga Razvarova

1. Janek Kulikov

2. Rauno Lehes                                 

3. Elizabeth-Shaida Malik

4. Ardo Rebban                                

5. Oskar Sepp                                   

6. Anton Zahhartšenko                     

7. Keanu-Chris Riives                       

8. Martin Unuks                                

 

2017/18 õ.-a               Klassijuhataja Jaanika Soitu

1. Arend Küttim

2. Ever Päll    

3. Erika Smirnova                  

4. Aleksandr Petrov              

5. Andre Vomm        

6. Kaire Võhmar        

7. Margit Sepp           

Valik Mäetaguse kooli lõpetanuid 1940 – 1947

6.klass

             1940   Ati Eelma  Valter Raja  Ülo Veski

            1941  Reet Kullus  Vilma Mölder  Helju Valge

            1942  Aita Avel  Endel Maalma  Selma Veski

            1943  Virve Aunapu  Uno Maalma  Lembit Mölder  Jaak Peterson  Mart Peterson        

                       Helle Prodel  Endel Põldoja Riino Tamm

            1944  Maret Kiiver  Leo Kullus  Elva Orro  Rene Veski

7.klass

            1945  Jaan Aho  Johan Aunap  Jaan Jõema  Lembit Keskküla  Harald Kiiver

                       Maret Kiiver  Leo Kullus  Uno Maalma  Lembit Mölder  Elva Orro

                       Rene Veski

            1946  Arni Avel  Hans Kiiver  Heinrich Kriisk  Heiki Palm  Virgo Press

                       Leida Roomet  Olivia Valdmaa

            1947  Robert Elberg  Ants Kriisk  Eva Maalma  Ellart Reinsalu  Heldur Voore

Selgitusi:

 1. Nimed on saadud, kasutades infot ja mälestusi minu vanema õe, venna ja iseenda koolikaaslaste ning omakülalaste kohta. Suur hulk „kahtlasi“ nimesid on välja jäetud, sest pole piisavalt kindel, mis aastal nad just lõpetasid või isegi kas üldse lõpetamiseni jõudsid. Tol ajal oli klassikursuse kordamine pigem reegel kui erand. Seda süvendasid ka sõjaaegsed olud.
 2. Väga paljudel tolleagsetel lõpetanutel on perekonnakirjades kahekordne eesnimi. Reeglina seda ei kasutatud ei koolis ega ka tegelikus elus, isegi mitte valla elanike nimekirjas. Siiski nt Leo Kullus (geograaf), keda koolis tunti ainult selle nime all, kasutas hiljem ka teadusartiklites eesnimena vormi Leo-Peeter. Nimekirjas on kasutatud ühe nime varianti.
 3. Seitsmes klass tuli esmakordselt 1944./45. õppeaastal. See oli väga rohkearvuline, sest õppima tuli mitme varasema aasta lõpetanuid, ka neid, kes olid vahepeal gümnaasiumis või mõnes muus koolis käinud. Sellest tulenevalt on 1945.a. lõpetanute hulgas mitme aasta 6.klassi lõpetanuid. Üldse lõppes 1944. aastal õppetöö 20.jaanuaril, mil koolimajast sai sõjaväehaigla. Klassi- ja lõputunnistused anti kätte alles suvel.

Leevi Mölder

 

1947/48 õ.-a

 1. Linda Aunap
 2. Salme Aunap
 3. Mairi Kiir
 4. Aadu Kivimäe
 5. Leida Lepik
 6. Aliide Maasik
 7. Leevi Mölder
 8. Olivia Roomet
 9. Hans Rosenfeld
 10. Käthe Rosenfeld
 11. Linda Sammler
 12. Asta Seli
 13. Asta Sinimets
 14. Helmut Sinimets
 15. Endel Talistu
 16. Ateliina Seli
 17. Vilma Pahk
 18. Leida Härma

 

1948/49 õ.-a

 1. Ester Ott
 2. Ellu Muugast
 3. Silvi Martin
 4. Silvi Palmi
 5. Lembit Piirimäe
 6. Helgi Mõik
 7. Leida Onton
 8. Vilma Seli
 9. Aili Roos
 10. Ludmilla Anveld
 11. Milvi Sepp
 12. Milvi Paun
 13. Milvi Paunoja
 14. Virgo Press
 15. Väino Juuse
 16. Otto Orasmäe
 17. Rein Alaküla
 18. Uno Tarum
 19. Helju Tarum
 20. Evi Pihlak
 21. Aarne Avel
 22. Kalju Trankmann
 23. Karl Kivil
 24. Silvi Aimre
 25. Ilse Küttis
 26. Hilja Saar
 27. Heldur Kongo
 28. Ellen Hunt
 29. Eda Tõnurist

 

1949/50 õ.-a

 1. Eili Kiiver
 2. Maret Martin
 3. Milje Lehispuu
 4. Maria Sudnekevitš
 5. Hilja Veski
 6. Linda Tamme
 7. Leida Seli
 8. Pilvi Kingsep
 9. Helga Jõema
 10. Eda Tõnurist
 11. Helmur Reiska
 12. Ants Seli
 13. Endel Veski
 14. Elmar Vihmar
 15. Lembit Soodla
 16. Ain Lulla
 17. Viktor Talistu
 18. Harri Pikat
 19. Harri Hindreus
 20. Ergas Press
 21. Eva Roomet
 22. Maire Pirgi
 23. Linda Orasmäe
 24. Laine Soodla
 25. Andi Press

 

1950/51 õ.-a

 1. Elvi Haljak (Simson)
 2. Aarne Jool
 3. Tiit Kaasik
 4. Leida Kaljend
 5. Ago Kasemaa
 6. Kai Kapral
 7. Jaan Kaup
 8. Aadu Keskküla
 9. Valentina Krakuleva
 10. Elle Kreitsvald (Laager)
 11. Aliide Kukk (Talistu)
 12. Rein Kulpas
 13. Vally Kurss (Jõesaar)
 14. Ilma Lehtoja (Zibulski)
 15. Viiu Lepik (Õis)
 16. Helgi Martin (Klaaman)
 17. Elvi Metsjõe
 18. Arni Metsjõe
 19. Jaan Mõik
 20. Elle Orro (Pihtje)
 21. Jaan Padda
 22. Jaan Pihlak
 23. Udo Raidma
 24. Rein Randmer
 25. Elmur Reiska
 26. Vaike Samler
 27. Urve Samler
 28. Hilja Veski (Järve)
 29. Valdur Veski
 30. Ena Sillaots (Metsalu)
 31. Jaan Surva
 32. Elvi Trankman (Osila)
 33. Eva Trankman (Tamm)
 34. Arvi Toomjärv
 35. Sulev Rohtla
 36. Mare Palm

 

1954/55 õ.-a

1. Tiit Lepik

2. Ludmilla Paas (Kisseljova)

3. Veljo Rääsk

4. Epp Välja (Männik)

5. Ahti Reiska

6. Õie Mäeots

7. Enn Lulla

8. Leili Männik

9. Hillar Sinimets

10. Jaan Mikk

11. Avo Raidma

12. Ivar Veiram

13. Virve Nurgamaa

 

1955/56 õ.-a

 1. Aime Vool
 2. Maie Rebane
 3. Endla Pihlak
 4. Malle Aljaste
 5. Heldi Randmaa
 6. Viivi Karja
 7. Viive Tomingas
 8. Helvi Rääsk
 9. Velli Tõkke
 10. Toivo Kiir
 11. Ilmar Mesi
 12. Raivo Toome
 13. Rainu Niinepuu
 14. Heinar Martin
 15. Jüri Roos
 16. Mati Vainu
 17. Kaljo Laanemäe

 

1957/58 õ.-a

 1. Heino Hindreus
 2. Arvi Suur
 3. Esta Reinsalu
 4. Vaike Meesak
 5. Eda Hiiekivi
 6. Elle Toom
 7. Gunnar Raag
 8. Enno Kasemaa
 9. Tõnn Lepik
 10. Aivo Orro
 11. Arvi Reinsalu
 12. Silvi Hallik
 13. Ester Võhmar
 14. Malle Metsjõe
 15. Reet Peedo
 16. Urve Kurs
 17. Aare Salmu
 18. Tõnu Kiiver

 

Mäetaguse 7-a Kool

1958/59 õ.-a

 1. Eda Hiiekivi
 2. Heino Hindreus
 3. Tõnu Kiiver
 4. Enno Kasemaa
 5. Malle Kurs
 6. Tõnu Lepik
 7. Aivo Orro
 8. Gunnar Raag
 9. Arvi Reinsalu
 10. Esta Reinsalu
 11. Aare Salmu
 12. Arvi Suur
 13. Helle Tooma
 14. Ester Võhmar
 15. Silvi Hallik

 

1959/60 õ.-a

 1. Vaike Mesak
 2. Malle Metsjõe
 3. Naima-Erika Hindreus
 4. Tiiu Jalakas
 5. Enn Kaup
 6. Allan Kivil
 7. Aino Männi
 8. Alvar Pajula
 9. Rein Raesaar
 10. Reet Suur
 11. Elle Sas
 12. Aida Serva

 

1960/61 õ.-a

 1. Aare Valge
 2. Arno Ahven
 3. Viida Aljaste
 4. Helve Hallik
 5. Urve Karja
 6. Väino Kingsep
 7. Kalvi Kivimäe
 8. Adeele Kännu
 9. Enn Männik
 10. Ants-Johannes Martin
 11. Jüri Nõmmemees
 12. Edith Pärnamets
 13. Virve Reest
 14. Paul Soppe
 15. Toivo Tammiste
 16. Ants Tinno
 17. Leida Uustalu
 18. Anu Zoober
 19. Peep Pihkva

 

1961/62 õ.-a

 

8-klassiline kool

1962/63 õ.-a

 1. Arnold Trepp
 2. Hulda Ööbik
 3. Mihkel Karja
 4. Ene Kiiver
 5. Helle Kristelstein
 6. Ülla Selli
 7. Olev Jurkatam
 8. Helle Raag
 9. Pilvi Raag
 10. Raimo Võhma
 11. Jüri Stepanov

 

1963/64 õ.-a

 1. Anne Jalakas
 2. Madis Jalakas
 3. Virve Jürgen
 4. Maido Karja
 5. Vello Kasema
 6. Silvi Kivil
 7. Liia Kivimäe
 8. Anu Lill
 9. Sirje Nõlvak
 10. Hilja Orasmäe
 11. Vello Pahk
 12. Erich Pumelainen
 13. Valter Pumalainen
 14. Kaido Raidma
 15. Leo Soppe
 16. Toomas Tamm
 17. Jaan Valge

 

1964/65 õ.-a

 1. Aavo Elm
 2. Maie Kurs
 3. Helle Mägi
 4. Viivi Niinepuu
 5. Liie Paavilainen
 6. Jaan Reiter
 7. Voldemar Reiter
 8. Matti Salla
 9. Illar Seli
 10. Ella Tamm
 11. Kristi Tamm
 12. Malle Tarum
 13. Viktor Trepp

 

1965/66 õ.-a

 1. Urmas Kiiver
 2. Veljo Kingsep
 3. Aita Kriisk
 4. Helgi Pahk
 5. Eve Põldoja
 6. Luule Soppe
 7. Kalju Tarum
 8. Endla Tulp
 9. Mati Õunap

 

1966/67 õ.-a

 1. Maie Jalakas
 2. Harry Kivil
 3. Tiiu Kohl
 4. Helle Koppel
 5. Rein Kroon
 6. Ellen Narme
 7. Aivo Pahk
 8. Ilma Pumalainen
 9. Hillar Raag
 10. Linda Reiter
 11. Mare Rätsep
 12. Raivo Sass
 13. Vello Tarum
 14. Nadežda Veski
 15. Aili Virunurm

 

1967/68 õ.-a

 1. Vello Erik
 2. Ants Hiiekivi
 3. Valdek Kiiver
 4. Mehis Kriisk
 5. Sulev Mägi
 6. Hiialiivi Pajula
 7. Alar Prosin
 8. Eidi Põldoja
 9. Toomas Rätsep

 

1968/69 õ.-a

 1. Tiit Kalmo
 2. Viigi Kotkas
 3. Milvi Kummer
 4. Asta Naur
 5. Eha Nõmmemees
 6. Arend Pedras
 7. Marve Sootalu

 

1969/70 õ.-a

 1. Virge Jõemaa
 2. Eha Kruusalu
 3. Malle Liske
 4. Mare Müür
 5. Ants Nõmmemees
 6. Valdur Paavilainen
 7. Riina Parissov
 8. Milvi Rätsep
 9. Katrin Tamm
 10. Valeri Tamm
 11. Tiina Tohver
 12. Sirje Veski
 13. Merle Vildak

 

1970/71 õ.-a

 1. Peeter Kalvet
 2. Ülo Kiiver
 3. Mati Kohl
 4. Heli Kurs
 5. Lea Mändur
 6. Allan Rooden
 7. Tiiu Rätsep
 8. Leili Tulp
 9. Talvi Tõnurist

 

1971/72 õ.-a

 1. Taimo Härma
 2. Anton Jalakas
 3. Ellen Kiiver
 4. Madis Kingumets
 5. Valdek Kingumets
 6. Ingrid Osula
 7. Raivo Pärn
 8. Lea Talistu
 9. Valdek Talistu
 10. Ulvi Tõnurist
 11. Ingrid Vildak

 

1972/73 õ.-a

 1. Taimo Härma
 2. Anton Jalakas
 3. Ellen Kiiver
 4. Madis Kingumets
 5. Valdek Kingumets
 6. Ingrid Osula
 7. Raivo Pärn
 8. Lea Talistu
 9. Valdek Talistu
 10. Ulvi Tõnurist
 11. Ingrid Vildak

 

1973/74 õ.-a

 1. Sulev Jurkatam
 2. Kadri Jõe
 3. Ardo Kalle
 4. Aleksander Pääsuke
 5. Mati Raja
 6. Virge Reigo
 7. Anne Rätsep
 8. Sirje Sala
 9. Viivi Sillaots
 10. Ülle Sootalu
 11. Ilmar Tolmats
 12. Jaak Veski

 

1974/75 õ.-a

 1. Marju Kiiver
 2. Maret Kalvet
 3. Maire Kingumets
 4. Mait Talistu
 5. Ain Talistu
 6. Erika Tihane
 7. Enel Põldoja
 8. Heli Rosenfeldt
 9. Helle Sakkool
 10. Maret Zahharova
 11. Priit Veber

 

1975/76 õ.-a

 1. Valeri Katjuhha
 2. Riho Kingumets
 3. Aivo Padda
 4. Külli Peet
 5. Alli Raja
 6. Ulvi Sootalu
 7. Aivar Talistu

 

1976/77 õ.-a

 1. Tiia Einiste
 2. Erkki-Abby Härma
 3. Jüri Jõemaa
 4. Raimond Kalle
 5. Ülo Padda
 6. Ulvi Sala
 7. Leili Zaharova
 8. Annika Tatrik
 9. Tiit Tõnurist
 10. Vaike Vallimäe
 11. Sulev Viil

 

1977/78 õ.-a

 1. Ene Aunap
 2. Sirje Hindreus
 3. Mait Maumets
 4. Lemmi Taar
 5. Aivar Tarum
 6. Rein Tarum
 7. Kersti Tamm
 8. Ülle Tamm
 9. Karli Valge
 10. Väino Viil

 

1978/79 õ.-a

Eesti osa:

 1. Ulvi Habanen
 2. Maaris Meesak
 3. Kaja Nurmesoo
 4. Villi Paavilainen
 5. Virve Pihkva
 6. Alar Reiska
 7. Klara Sepp
 8. Lonni Sepp
 9. Ülle Sillaots

 

1979/80 õ.-a

Eesti osa:

 1. Eimar Jurkatam
 2. Monika Hindreus
 3. Elle Kivikalju
 4. Margus Kärk
 5. Külli Reiska
 6. Marge Reigo
 7. Viktor Reigo
 8. Jüri Sala
 9. Maarika Veber
 10. Tarmo Vildak
 11. Elle Viljakainen
 12. Irje Zaharova

 

1980/81 õ.-a

 1. Andres Reinsalu
 2. Ulve Sillaots
 3. Verner Kulpas
 4. Malle Kiiver
 5. Andres Kingumets
 6. Esta Tarum
 7. Merike Tanila
 8. Vilve Võhmar
 9. Uljas Kaljola
 10. Virge Rego
 11. Meelis Valge

 

1981/82 õ.-a

 1. Nilla Katjuhha
 2. Enn Sakkool
 3. Marge Talistu
 4. Valeri Djatlov
 5. Hannes Nõmmemees
 6. Urmas Aunap
 7. Jana Rivis
 8. Sulev Rego
 9. Tiit Kivikalju
 10. Karina Habanen
 11. Rene Roos
 12. Marge Kulpas
 13. Raul Aljaste

 

1982/83 õ.-a

 1. Tõnis Unuks
 2. Merike Tarum
 3. Heliko Kangro
 4. Leelo Müüdla
 5. Hugo Müüdla

 

1983/84 õ.-a

 1. Vello Kingumets
 2. Jaak Jõe
 3. Helen Sootalu
 4. Heiki Randmaa
 5. Viktor Pähklimäe
 6. Argo Sepp
 7. Ants Rande
 8. Maarika Eksuk-Oglõ
 9. Ivar Liiv

 

1984/85 õ.-a

 1. Mare Sepp
 2. Helar Osila
 3. Marika Taar
 4. Ainar Saatman
 5. Silva Liiv
 6. Tiina Mesak
 7. Aide Põdra
 8. Anne Hallik
 9. Anneli Kallip
 10. Aide Suutre
 11. Aare Viirlaid
 12. Inga Liiv

 

1985/86 õ.-a

Eesti osa:

 1. Meeli Õunap
 2. Anu Aunap
 3. Malle Valge
 4. Kai Lepik
 5. Andrus Suur
 6. Aive Sootalu
 7. Kristina Saaremäe
 8. Janno Vool
 9. Margus Kulpas
 10. Anu Viirlaid

Vene osa:

 1. Vladislav Vasilevitš
 2. Irina Gololobova
 3. Sergei Osmolovski
 4. Leo Soppe
 5. Inna Tamm
 6. Irina Talja
 7. Vera Hrustaleva
 8. Gennadi Ponomarev
 9. Svetlana Osintseva
 10. Irina Zubkova
 11. Aleksandr Katšagin
 12. Tatjana Nikolaitšuk

 

1986/87 õ.-a

Eesti osa:

 1. Hille Vainu
 2. Piret Einiste
 3. Indrek Hindreus
 4. Helen Kalle
 5. Andrus Kivikalju
 6. Helika Konsa
 7. Õie Lepik
 8. Meelis Olle
 9. Anar Kulpas

Vene osa:

 1. Jekaterina Baulina
 2. Natalja Davõdtšik
 3. Tatjana Truškova
 4. Viktor Lobašov
 5. Svetlana Mironova
 6. Julia Kovalenko
 7. Jelena Junolainen
 8. Jelena Dankova
 9. Oleg Lekomtsev
 10. Tatjana Hodžajeva
 11. Marina Kagajeva
 12. Julia Vedernikova
 13. Vjatšeslav Kusšova
 14. Galina Tšernova
 15. Andres Koppel
 16. Aleksei Maslov

 

1987/88 õ.-a

Eesti osa:

 1. Marika Kaukver
 2. Merle Moumets
 3. Evi Niilits
 4. Katrin Olle
 5. Anu Prosin
 6. Airi Saatman
 7. Kristina Suokas
 8. Andrus Sojone
 9. Erkki Uusen
 10. Aldis Riiel
 11. Ain Viirlaid
 12. Vaike Heeringson

Vene osa:

 1. Dmitri Maslov
 2. Roman Talja
 3. Vladimir Ivanovski
 4. Vjatšeslav Vorobjov
 5. Ivar Tamm
 6. Garris Rogonjan
 7. Valentina Nikolaitšuk
 8. Sergei Kuzmin
 9. Pavel Veselov
 10. Nadežda Zemljakova
 11. Kalenjuk Juri
 12. Juri Neimla

 

1988/89 õ.-a

Eesti osa:                    klassijuhataja Anu Vildak

 1. Mardo Moumets
 2. Heidi Konsa
 3. Kaius Kurs
 4. Heldi Sojone
 5. Sirje Saaremäe
 6. Toomas Veber
 7. Tõnis Veber
 8. Rainer Puur
 9. Janek Galimov
 10. Liilia Siimuste
 11. Tõnis Oja
 12. Tõnis Juuse

Vene osa:

 1. Vladimir Vorontsov
 2. Juri Hripkov
 3. Anna Konjuhova
 4. Irina Listova
 5. Oksana Suhodolskaja
 6. Andrei Talja
 7. Viktor Junolainen

 

1989/90 õ.-a

Eesti osa:                    klassijuhataja Kaja Peet

 1. Tatjana Habanen
 2. Oleg Kozinjatko
 3. Merike Mölder
 4. Anu Nõmmemees
 5. Anne Suur
 6. Kairi Vainu
 7. Kadri Oja
 8. Merike Simuste

Vene osa:

 1. Sergei Ponomarjov
 2. Aljona Antonova
 3. Irina Vorobjova
 4. Sergei Derbuk
 5. Aleksandr Semjonov
 6. Jelena Šljahtun
 7. Viktor Hodžajev
 8. Natalja Tšernova
 9. Sergei Neroznikov
 10. Vassili Kalenjuk

 

1990/91 õ.-a

Eesti osa:                    klassijuhataja Tiiu Sepp

 1. Marite Martin
 2. Taimo Juuse
 3. Elje Jõeveer
 4. Katrin Mölder
 5. Signe Pae
 6. Meelis Peet
 7. Olev Raidma
 8. Birgit Sootalu
 9. Heikki Suokas

Vene osa:

 1. Ljudmila Petrova
 2. Anžela Arendi
 3. Jelena Baulina
 4. Sergei Korol
 5. Sergei Makarov
 6. Timofei Malõšenko
 7. Vera Sõstar
 8. Sergei Borissov
 9. Ruslan Rak
 10. Jana Koppel
 11. Galina Kalinjuk
 12. Ivan Titko

 

1991/92 õ.-a

Eesti osa:

 1. Heiko Konsa
 2. Mait-Imre Vainu
 3. Aleksei Bertram
 4. Gerle Kukk
 5. Kristel Maalman
 6. Toivo Maasik
 7. Arne Nikolajev
 8. Üllar Saatman
 9. Janika Valge
 10. Triin Voldek

Vene osa:

 1. Tatjana Konjuhhova
 2. Jelena Morozova
 3. Aleksei Maksimov
 4. Natalja Safonenkova
 5. Ivan Tšipornjuk
 6. Dmitri Šestopalov
 7. Natalja Banahh
 8. Svetlana Neroznikova
 9. Svetlana Ivanova
 10. Kristina Oravik

 

1992/93 õ.-a

Eesti osa:

 1. Hele Kiiver
 2. Evelin Trel
 3. Hannes Silgo
 4. Jüri Kozinjatko
 5. Asso Pae
 6. Margit Pahk
 7. Piret Valge
 8. Ago Võhmar
 9. Algis Tarum
 10. Ere Uusen
 11. Jarek Tulko

Vene osa:

 1. Nadežda Afonina
 2. Ksenia Gluhovtsova
 3. Olga Konjuhova
 4. Konstantin Kotivnenko
 5. Vladimir Novožilov
 6. Jelena Suhodolskaja
 7. Inga Fjodorova

 

1993/94 õ.-a

Eesti osa:

 1. Nano Eelika
 2. Ardo Päll
 3. Maigi Sootalu
 4. Erlend Peri
 5. Evelyn Tulko

Vene osa:                               klassijuhataja Maie Jõemaa

 1. Jelena Kuznetsova
 2. Anna Mitnitšuk
 3. Svetlana Vassilevitš
 4. Aleksei Kuzmin
 5. Aleksandra Makarova
 6. Jelena Novožilova
 7.  

1994/95 õ.-a

Eesti osa:                                klassijuhataja Elle Soolep

 1. Meelis Mägi
 2. Maris Pahk
 3. Marek Peet
 4. Kert Talistu
 5. Risto Voldek
 6. Asko Võhmar
 7. Margo Roosimägi

Vene osa:

 1. Ivan Mitnitšuk
 2. Dmitri Antonov
 3. Maria Kuznetsova
 4. Dmitri Safonenkov
 5. Juri Ingelsman
 6. Olga Orendarenko
 7. Svetlana Hodžajeva
 8. Julia Garbatkina
 9. Vjatšeslav Garbatkin

 

1995/96 õ.-a

Eesti osa:                    klassijuhataja Tiiu Sepp

 1. Marek Hindreus
 2. Märt Hindreus
 3. Rainet Juuse
 4. Lilian Kauss
 5. Aimar Nano
 6. Ailar Sarapuu
 7. Maarika Tarum
 8. Eddy Tulko

Vene osa:                    klassijuhataja

 1. Aleksandr Bušujev
 2. Jelena Mitnitšuk
 3. Andrei Ohvrill
 4. Natalja Osmolovskaja

 

1996/97 õ.-a

Eesti osa:                    klassijuhataja Kaja Peet

 1. Aulis Kurs
 2. Katrin Pahk
 3. Riina Sepp
 4. Merike Õras

Vene osa:                    klassijuhataja

 1. Tatjana Banahh
 2. Julia Bebik
 3. Jekaterina Bespalova
 4. Angelina Derbuk
 5. Aleksandr Gluhotsov
 6. Marina Niine
 7. Ivan Orendarenko
 8. Nikolai Šetikov

 

1997/98 õ.-a

Eesti osa:                    klassijuhataja Aet Allikmaa

 1. Rainer Maalman
 2. Martin Mägi
 3. Riho Niine
 4. Margit Rooden
 5. Kersti Silgo

Vene osa:                    klassijuhataja

 1. Pavel Banahh
 2. Olesja Banahh
 3. Aleksandr Bebik
 4. Elina Bezrodnova
 5. Alina Šapovalova
 6. Igor Vakulenko

 

1998/99 õ.-a               klassijuhataja: Anu Vildak

Eesti osa:

 1. Jan Küttim
 2. Mailis Mokrik
 3. Marek Nano
 4. Aive Olle
 5. Marit Sepp
 6. Ly Tammiste

Vene osa:                    klassijuhataja

 1. Jelena Filina
 2. Aljona Grigorjeva
 3. Natalia Gorbatkina
 4. Viktoria Gololobova
 5. Ivan Hodžajev
 6. Kristina Lotkova
 7. Olga Pavlova
 8. Tatjana Pugatšova
 9. Viktoria Šetikova
 10. Alesja Šestopalova

 

1999/2000 õ.-a

Eesti osa:                    klassijuhataja

 1. Janelle Gromova
 2. Reyle Kappinen
 3. Enely Lätt
 4. Riina Niine
 5. Riina Regi
 6. Riho Sepp
 7. Jüri Talimäe

Vene osa:                    klassijuhataja

 1. Aleksandra Banahh
 2. Aleksei Bespalov
 3. Jevgeni Bespalov
 4. Aleksandr Dankov
 5. Jelena Dudina
 6. Irina Ivanovskaja
 7. Denis Šumski
 8. Julia Šapovalova
 9. Irina Tšipornjuk
 10. Dmitri Udod

 

2000/01 õ.-a

Eesti osa:                    klassijuhataja

 1. Egert Kepart
 2. Ille Lesberg
 3. Grete Pild
 4. Argo Padda
 5. Aimur Pae
 6. Diana Panjuhno
 7. Tiina Regi
 8. Beril Roots
 9. Margot Sepp
 10. Mailika Sootalu
 11. Monika Spiridonova
 12. Liina Talistu
 13. Meelis Vizgirda

Vene osa:                    klassijuhataja

 1. Maksim Bušujev
 2. Sergei Fjodorovitš
 3. Andres Kraavi
 4. Ivan Mohnatšov
 5. Deniss Vakulenko

 

2001/2002 õ.-a

Eesti osa:                    klassijuhataja                         

 1. Reelika Aia
 2. Marko Allikmaa
 3. Anatoli Kozlenkov
 4. Teet Kulpas
 5. Kadi Laanemäe
 6. Kaidi Piilman
 7. Stepan Piven
 8. Maarja Talistu
 9. Jaanus Talimäe
 10. Kermo Tõnurist
 11. Kätlin Tõnurist
 12. Teele Tõnurist

vene osa:                     klassijuhataja

 1. Kirill Bušujev
 2. Aleksandr Gluškov
 3. Andres Käen
 4. Maksim Trubitsõn
 5. Viktoria Antonova

 

2002/2003 õ.-a

Eesti osa:                    klassijuhataja Viive Aidma

Vene osa:                    klassijuhataja

1.

Banahh Juri

2.

Banahh Vjatśeslav

3.

Bezrodnov Eduard

4.

Bespalov Artjom

5.

Jakovlev Dmitri

6.

Jakovlev Ruslan

7.

Sizova Karina

 

 

2003/2004 õ.-a

Eesti osa:                    klassijuhataja Elle Soolep

1. Deljatintšuk, Jüri                                

2. Koppel, Kristjan                                 

3. Kärk, Kätri                                         

4. Kukk, Krõõt                                       

5. Mehide, Marin                                    

6. Nano, Jaanika                                                             

7. Piilman, Karel                                     

8. Rego, Ardi                                          

9. Silm, Keiu                                           

10. Suokas, Andres                                

11. Tõnurist, Toomas                              

12. Valge, Thea                                      

13. Virunurm, Allar

Vene osa:                    klassijuhataja: Svetlana Arak

1. Burtseva, Tatjana                                

2. Fjodorov, Viktor                                

3. Kuzmina, Svetlana                             

4. Käen, Sergei                                       

5. Tihhonovitš, Sergei                             

6. Udod, Vitali    

 

2004/2005 õ.-a

Eesti osa:                    klassijuhataja Tiit Saare

1. Deljatintšuk, Anne                        

2. Jõemaa, Kaisa                               

3. Kulpas, Madis                               

4. Leppik, Ellika                               

5. Mehide, Martin                             

6. Mägimaa, Mary-Liis                     

7. Oras, Svetlana                               

8. Pondre, Vahur                              

9. Spiridonov, Martin                       

10. Trei, Jaanika                                

11. Virunurm Mari-Liis

Vene osa:                    klassijuhataja Tatjana Petrova

1. Listov, Sergei                                            

2. Savtšuk, Maksim                          

3. Zubkova, Jekaterina                      

4. Udod, Vadim                               

5. Vorobjova, Kira    

 

2005/2006 õ.-a

Eesti osa:                    klassijuhataja Viive Aidma

1. Kruusma, Mirko                            

2. Ladoga, Martin                             

3. Lehtsaar, Mikk                              

4. Niine, Kristjan                              

5. Olgo Taavi                                    

6. Pondre, Siret                                 

7. Pääro, Aliis                                   

8. Roos, Jacklyn                                

9. Roosimägi, Rainer                        

10. Sootalu, Elis                                

11. Tamm, Triin                                

12. Õras, Marti          

Vene osa:                    klassijuhataja Stanislav Samoilov

1. Ivanovskaja, Nadežda                  

2. Kiselev, Ivan                                 

3. Poljakov, Aleksei                                      

 

2006/2007 õ.-a

Eesti osa:        klassijuhataja Maie Jõemaa

1. Fomin, Andrei                              

2. Kendra, Mario                              

3. Lehes, Timo                                  

4. Lätt, Madis                                   

5. Rekor Annika                               

6. Rego, Marilin                                

7. Rego, Rainer                                 

8 Olgo Teele                                     

9. Talistu, Leelo                                

10. Torgla, Nelet       

 

2007/2008 õ.-a

Eesti osa:                    klassijuhataja Kaja Peet

1. Aalto, Lauri                                              

2. Aljaste, Mairo                               

3. Asten, Keiu                                   

4. Kruut, Kärolin                              

5. Laanemets, Henry                         

6. Lehes, Remo                                 

7. Lehtsaar, Siim                               

8. Lesberg, Anu                                

9. Randmaa, Tauno                           

10. Raudla Gerli                               

11. Roos, Jane                                   

12. Sakkool, Raigo                           

13. Smirnov, Artur                            

14. Svežova, Margarita         

Vene osa:                    klassijuhataja Stanislav Samoilov

1. Listov, Aleksandr                         

2. Novikov, Andrei                           

3. Rande, Regina                              

4. Zakirov, Aleksandr

 

2008/2009 õ.-a 

Eesti osa                     klassijuhataja Meeli Õunap

1. Aia, Arti                                        

2. Asten, Tiina                       

3. Karp, Janely                      

4. Kann Risto

Vene osa                     klassijuhataja Svetlana Arak

1. Kuzmina, Kristina                         

2. Mjadelets, Tatjana                        

3. Novikova, Jelena                          

4. Savtšuk, Veera                              

5. Talja, Daniil                                  

6. Tihhanovitš, Olga                         

7. Udod, Edgar                     

 

2009/2010 õ.-a 

Eesti osa                     klassijuhataja Anu Vildak

1. Aljaste, Deivi                                

2. Burtseva, Jekaterina                      

3. Hindreus, Andreas                        

4. Koppel, Merili                               

5. Laidma Arnit                                

6. Laidma Leimo                              

7. Lesberg, Ave                                

8. Mokrik, Marje                               

9. Nasir, Anita                                              

10. Puussepp, Kelli-Jete                                                       

11. Põllu Margo                                

12. Rego, Kätlin                               

13. Rego, Õnneli                               

14. Reimann, Sirje                            

15.  Sikka, Evert                               

16. Vomm Annika                            

17. Asten Tiina

Vene osa                     klassijuhataja Stanislav Samoilov

1. Dudina, Diana                              

2. Šumski, Eduard                                                    

 

2010/2011 õ.-a lõpetajad

Eesti osa:                    klassijuhataja Tiiu Sepp

1. Asten, Toomas                              

2. Hamer, Heigo                               

3. Kaljola Jaanika                              

4. Laidma Aikiren                             

5. Peet, Carina                                              

6. Roosimägi, Urmet                         

7. Sootalu, Kaidi                               

8. Smirnova, Katrin                          

9. Vaino Airen-Anett

Vene osa                     klassijuhataja Stanislav Samoilov

1. Osmolovski, Andrei                      

2. Pavlov, Nikita                               

3. Tsikalo, Ilja

 

2011/12  õ.-a

Eesti osa:                    Klassijuhataja Kaja Peet

1. Deljatintšuk, Helena                     

2. Elp, Allan-Erik                              

3. Heeringson, Meeli                         

4. Kuldmaa, Kristjan                        

5. Lees, Mairo                                   

6. Nasir, Rauno                                 

7. Pild, Eva-Maria                             

8. Põllu, Neeme                                

9. Randmaa, Janno                           

10. Saatman, Marko

11. Lotkova, Alina    

Vene osa:                    klassijuhataja Stanislav Samoilov

1. Hodžajev, Viktor                          

2. Zubkova, Tatjana                          

3. Vassilevitš, Anastassia

          

2012/13 õ.-a               klassijuhtaja Tatjana Petrova

1. Aia, Mirjam                       

2. Alt, Erika   

3. Deljatintšuk, Jaanis                       

4. Kaljola Jane                                  

5. Ladoga, Airiin                              

6. Lesberg, Iivi                                  

7. Rooden, Kaur                               

8. Targijainen, Eliina                         

9. Umal, Anu                                    

10. Vaino Aron-Antti           

 

2013/14 õ.-a               klassijuhataja Kai Habakukk

 1. Imbi-Indi Deljatintśuk
 2. Brendon Kurs           
 3. Kristjan Lepik           
 4. Tanel Saatman           
 5. Laura Surva               
 6. Jaanika Trelen           
 7. Ander Vomm

 

2014/15 õ.-a               klassijuhataja Raili Tamm

1. Egle Heeringson                

2. Rasmus Iva                       

3. Magnus Kalmo                  

4. Kristjan Kivikalju              

5. Kevin Kurs                        

6. Helerin Mölder                  

7. Andres Sarapuu                

8. Riina Siimuste                   

9. Anar Vomm                      

10. Janette Trel                      

 

2015/16 õ.-a               Klassijuhataja Kaja Peet

1. Eliise Hindreus                  

2. Robert Juuse                     

3. Karel Laanemets               

4. Jelena Lepik                      

5. Roman Lepik                    

6. Kadri Martin                     

7. Helina Reesalu                  

8. Urmet Sootalu                   

9. Lauriina Targijainen          

10. Janelle Trel                      

11. Kristo Veber        

 

2016/17 õ.-a               Klassijuhataja Olga Razvarova

1. Janek Kulikov

2. Rauno Lehes                                 

3. Elizabeth-Shaida Malik

4. Ardo Rebban                                

5. Oskar Sepp                                   

6. Anton Zahhartšenko                     

7. Keanu-Chris Riives                       

8. Martin Unuks                                

 

2017/18 õ.-a               Klassijuhataja Jaanika Soitu

1. Arend Küttim

2. Ever Päll    

3. Erika Smirnova                  

4. Aleksandr Petrov              

5. Andre Vomm        

6. Kaire Võhmar        

7. Margit Sepp           

1.

Allikmaa Tanel

2.

Maumets Kristi

3.

Nano Viivika

4.

Olle Diana

5.

Regi Toomas

6.

Roots Oliver

7.

Sarapuu Ilvar

8.

Sepp Rain

9.

Talistu Janek