Õppekava


href="/sites/maetaguse.edu.ee/files/lisa_kk_oppekava_aug2019.pdf" target="_blank">Üldosa

href="https://www.maetaguse.edu.ee/sites/maetaguse.edu.ee/files/keel_kirjandus1.pdf" target="_blank">Lisa 1 Keel ja kirjandus
Lisa 2 Võõrkeeled
Lisa 3 Matemaatika
Lisa 4 Loodusained
Lisa 5 Sotsiaalained
Lisa 6 Kunstiained