Õppetöö ajutine peatamine

Seoses 1.klassi õpilaste haigestumisega ei toimu selles klassis õppetööd 9.-10.veebruaril 2017.