Põhikooli lõpueksamite ja tasemeööde toimumise ajad 2016/17 õ.-a

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

  Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel teise keelena (kirjalik) – 29. mai 2017. a;
 2) eesti keel teise keelena (suuline) – 29. mai – 31. mai 2017. a;
 3) eesti keel (kirjalik) – 1. juuni 2017. a;
 4) matemaatika (kirjalik) – 7. juuni 2017. a;
 5) valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses või inglise või vene keeles võõrkeelena (kirjalik) – 13. juuni 2017. a;
 6) valikeksam inglise või vene keeles võõrkeelena (suuline) – 13.–14. juuni 2017. a.

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

 (1) 3. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel (kirjalik) – 10. mai 2017. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 16. mai 2017. a.

 (2) 6. klassi tasemetööde õppeained, vormid ja ajad on järgmised:
 1) eesti keel (kirjalik) – 3. mai 2017. a;
 2) matemaatika (kirjalik) – 9. mai 2017. a;
 3) ajalugu, inimeseõpetus, kehaline kasvatus, kunst, käsitöö ja kodundus, loodusõpetus, muusika, tehnoloogiaõpetus, tööõpetus, võõrkeel või ühiskonnaõpetus (kirjalik) – 18. mai 2017. a.