2017/2018 õ.-a

I klass  12 õpilast klassijuhataja Katrin Juuse
II klass 5 õpilast  klassijuhataja Teele Juursalu
II - III klass 14 õpilast klassijuhataja Tiina Peenema
IV klass 17 õpilast  klassijuhataja Helgi Koppel
V klass 18 õpilast  klassijuhatajad Svetlana Pahk
VI-VIII väike(liit)klass 4 õpilast   klassijuhataja 
VI klass 19 õpilast klassijuhataja Kaja Peet
VI (1-1 õpe)  1 õpilane  õpetaja 
VII - VIII väikeklass 4 õpilast õpetajad 
VII klass 8 õpilast  klassijuhataja Anu Kaljusaar
VIII klass 15 õpilast klassijuhataja Heldi Aia
IX klass 7 õpilast klassijuhataja Jaanika Soitu