Uudised

Jääaja Keskuses 24. mai sekretar


22.05.24 külastasid Mäetaguse Põhikooli 4. ja 5.klassi õpilased Jääaja Keskust. Saadi teada uusi teadmisi jääajast, jää liikumisest ning voorete tekkimisest. Korrati üle varemõpitu - ilmakaared. Oli tore, et õppida sai nii toas kui ka õues.

22.05.24 külastasid Mäetaguse Põhikooli 4. ja 5.klassi õpilased Jääaja Keskust. Saadi teada uusi teadmisi jääajast, jää liikumisest ning voorete tekkimisest. Korrati üle varemõpitu - ilmakaared. Oli tore, et õppida sai nii toas kui ka õues.